Motionerna, som är en reaktion på bråket i LO i slutet av förra året om LAS-förhandlingarna, är mycket känsliga för LO-ledningen och de förbund som vill fortsätta förhandlingarna.

De kritiska förbunden kräver att LO-kongressen beslutar att de pågående förhandlingarna avbryts och att det görs en omstart där samtliga förbund får insyn och möjlighet att vara med och påverka, skriver Kommunalarbetaren.

Kongressen föreslås också besluta att LO inte ska medverka till att reglerna för saklig grund i LAS förändras.

Detta är de kritiska förbunden i sak eniga om. Kommunals förbundsstyrelse bestämmer nästa vecka slutgiltigt hur förbundets krav ska formuleras. De övriga förbundens motioner är redan klara.

I början av december hoppade Kommunal, Seko, Målarna, Fastighets och Målarna av LO:s förhandlingar med Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning.

Orsaken var dels att förhandlingarna hade pågått i ett halvår utan att de hade fått information om det. Och dels att förhandlingarna bland annat gällde att ersätta reglerna för saklig grund med något annat som i praktiken ger arbetsgivaren rätt att göra sig av med vem man vill utan att denne har misskött sig.

Strax före jul presenterades en avsiktsförklaring mellan LO, tjänstemännen i PTK och Svenskt Näringsliv om att förhandlingarna ska fortsätta i augusti, efter avtalsrörelsen.

Till dess ska tre arbetsgrupper titta på omställning, arbetsrätten och möjligheten att skapa en a-kassa som finansieras av fack och arbetsgivare utan statlig inblandning. Grupperna ska vara klara med sitt arbete i slutet av maj.

Vid förra veckans möte beslutade en majoritet i LO-styrelsen att godkänna direktiven för dessa tre arbetsgrupper. Styrelsen beslöt också vilka från LO som ska vara med i respektive grupp.

Kommunal, Seko, Målarna, Fastighets och Byggnads reserverade sig mot beslutet. Det gjorde även Pappers som redan från början har hoppat av LAS-förhandlingarna.

Reservationerna berodde på att dessa sex förbund inte fick möjlighet att före mötet läsa förslagen om det som styrelsen skulle fatta beslut om.

Majoriteten, de åtta förbund som stöder fortsatta förhandlingar samt LO:s ledning, sa även nej till förslag om bordläggning för att ge mer tid för läsning av det skriftliga underlaget.

Frågan är dock hur stor framgång besluten om avsiktsförklaring och arbetsgrupperna är för majoriteten i LO:s styrelse.

I styrelsen har alla förbund samt LO:s ledning en röst var. Vid kongressen har förbunden röster beroende på hur stora de är. Då kommer Kommunal, Seko, Målarna, Fastighets och Byggnads att vara i majoritet.

Om de får sin vilja igenom vid kongressen kommer de pausade förhandlingarna om LAS aldrig att återupptas i sin nuvarande form.


Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.