Uruguay var i januari det första landet som skrev under konvention 190 och tillhörande rekommendationer om hur världens länder ska hantera våld och trakasserier i arbetslivet.

ILO är FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor. Här finns världens fack representerade genom sina internationella organisationer, precis som byggfacken är organiserade i BWI, så har andra fack sina. Arbetsgivarna är representerade och regeringar.

– Sverige har varit med och drivit igenom den här konventionen i ILO. Dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson pläderade för den och de fackliga organisationerna i ILO var positiva. Svenskt näringsliv la ner sina röster, säger Josefine Krantz.

Det är bra om vi får in även våld i hemmet i företagshälsovården, exempelvis rätt till stödsamtal.

Josefine Krantz

Men än har inte Sveriges regering ratificerat konvention, vilket innebär att en stat förbinder sig att följa den internationella överenskommelsen. Frågan är ute på remiss och synpunkter ska lämnas innan den 13 mars. 

I konventionen finns skrivelser om könsrelaterat våld, våld och trakasserier som utövas av tredje part – till exempel kunder, patienter, elever – och frågor som berör arbetslivet men som är relaterade till våld i hemmet.

– Det handlar inte om att arbetsgivare ska vakta sina anställda men exempelvis att man inte kan sköta sitt jobb på grund av misshandel i hemmet ska inte vara skäl för uppsägning, säger Josefine Krantz och gör liknelser med alkohol där arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar.

– Det är bra om vi får in även våld i hemmet i företagshälsovården, exempelvis rätt till stödsamtal.

Konventionen omfattar hela arbetslivet, alltså även resor till och från jobb, resor i jobbet, event och firmafester.

– Arbetsgivaren kommer inte kunna säga ”ja men det var efter arbetstid”.

En fjärde punkt som Josefine Krantz tycker är viktig att lyfta fram är den om utbildning, att öka förståelsen och kunskapen om vad diskriminering och trakasserier är och vad vi gör åt det.

Jämställdhet är en kvinnofråga eftersom vi fortfarande i mycket är underställda männen.

Josefine Krantz

– Konventionen tydliggör vad vi menar när vi pratar om våld och trakasserier, så vi globalt blir mer samspelta vad vi menar, säger Josefine Krantz och avslutar:

– Jämställdhet är en kvinnofråga eftersom vi fortfarande i mycket är underställda männen.

I samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmanar det globala byggfacket Building and Wood Workers’ International (BWI) sina fackliga kamrater att genom kampanjen ”Stand together!” trycka på för att regeringar ska ratificera konventionen och att på olika sätt rikta uppmärksamhet på frågan.

Här nedan hittar ni ett urval av de kvinnor runt om i landet som på Internationella kvinnodagen i sociala medier publicerar bilder på sig med den aktuella affischen.

Jenny Störvold, Avd 10.

Josefine Nilsson, Avd 9.

Sabina Helmér, Avd 8.

Sofia Edström, Avd 5.

Leila-Tiba Al-Seadi, Avd 4.

Elin Krantz, Avd 2.

Linnéa Malmeflod, Avd 1.

Josefine Krantz, Avd 6.