I mitten av mars arresterades hundratals migrantarbetare i Qatar av polis. De beordrades att följa med för att testa sig för covid-19 och därefter skulle de köras tillbaka till sina boenden. 

Men enligt ett 20-tal personer som Amnesty International har pratat med var det bara tre som fick sin kroppstemperatur kollad när de befann sig i häkten dit de körts i bussar. Detta skriver Arbetet Global.

Där hölls de inlåsta i flera dagar och deras pass och mobiltelefoner konfiskerades, skriver organisationen. 

Därefter sattes de på flyg tillbaka till Nepal. 

Efter att ha tillbringat dagar i omänskliga förhållanden fick många inte ens chansen att hämta sina ägodelar innan de sattes på flygplan till Nepal.

Steve Cockburn, Amnesty International

Amnesty International menar att myndigheter i Qatar har använt pandemin som en rökridå för att utvisa migrantarbetare och att de vilseleddes då de fick information om att de skulle testas för covid-19. 

– Ingen av de män vi pratade med hade fått någon förklaring till varför de behandlades på detta sätt. Efter att ha tillbringat dagar i omänskliga förhållanden fick många inte ens chansen att hämta sina ägodelar innan de sattes på flygplan till Nepal, säger Steve Cockburn, vice chef för globala frågor på Amnesty International. 

Två av de 20 migrantarbetare som organisationen intervjuade hade fått sina innestående löner utbetalda efter arresteringarna. 

Ingen av de män vi pratade med hade fått någon förklaring till varför de behandlades på detta sätt.

Steve Cockburn, Amnesty International

Myndigheter i Qatar uppger för Amnesty International att arresteringarna gjordes i samband med covid-19 testningen när polisen upptäckte illegala verksamheter såsom tillverkning och försäljning av förbjudna ämnen. 

Men enligt 18 av de 20 som Amnesty International har pratat med känner de inte till några anklagelser. 

Organisationen hävdar därför att ingen av migrantarbetarna hade möjlighet att ifrågasätta utvisningarna, enligt internationella krav om mänskliga rättigheter.


Artikeln är tidigare publicerad på Arbetet Global – en del av tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.