I motioner till LO kongressen har Målarna och de fyra andra förbunden krävt att LO ska avbryta förhandlingarna med Svenskt näringsliv och tjänstemannaorganisationen PTK för att göra en omstart.

Ett av kraven är att LO inte ska medverka till att förändra reglerna kring begreppet saklig grund för uppsägning.

– Jag är jätteglad att vi lyckades hitta en samsyn, säger Mikael Johansson sedan handlingarna skickats ut till kongressombuden och LO-styrelsens uttalanden om motionerna blivit kända.

Det här är en väldigt bra början, jag har stark tro på att vi ska nå framgång även i kommande instanser.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Men det betyder inte att allt är löst, och om det blir ett resultat som Målarna godtar återstår att se. 

– En förutsättning för att nå ett resultat är hur och under vilka omständigheter den här förhandlingen ska gå till. Men det här är en väldigt bra början, jag har stark tro på att vi ska nå framgång även i kommande instanser, säger Mikael Johansson.

Frågan om förändringar i Las

Målarna lämnar LAS-förhandlingarna

Nyheter

För att det ska fortsätta gå de kritiska förbundens väg ska den digitala kongressen 15 juni besluta enligt LO-styrelsens förslag. Det vill säga att ett extra representantskap ska hållas i augusti för att besluta om nya direktiv för de fortsatta förhandlingarna.

De förbund som skrivit motionerna lämnade förhandlingarna i december då de var missnöjda med den avsiktsförklaring som tecknats och saknade förtroende för LO i förhandlingarna.

Om förhandlingarna kan gå vidare med ett enat LO visar sig vid det mötet i augusti.

I LO-styrelsens utlåtande bifaller de kravet från Målarna, Seko, Byggnads, Fastighets och Kommunal om att göra en omstart i förhandlingarna så alla förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna.

Porträttbild på Mikael Johansson

Frågan om förändringar i Las

”Las-processen hade gått oändligt mycket längre än vi trott”

Nyheter

De bifaller också att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning.

Ytterligare ett krav från Målarna var att LO inte ska medverka till att de tvingade reglerna i las görs dispositiva, det vill säga möjliga att ändra genom kollektivavtal.

Även det har LO-styrelsen bifallit i sitt utlåtande.

Parallellt med förhandlingen mellan arbetsmarknadens parter pågår en statlig utredning.

Om inte LO, Svenskt Näringsliv och PTK når en överenskommelse blir det upp till partierna bakom januariavtalet att fatta beslut i frågan om las.

Den 1 juni ska den statliga utredningen om arbetsrätten lämna sina förslag till regeringen.

Tanken var från början att de lagändringar som utredningen föreslår skulle genomföras redan 2021. Nu föreslår utredaren att lagen ska träda i kraft först i juli 2022 erfar Arbetet.

Det ger i så fall arbetsmarknadens parter längre tid att komma överens.