Under en veckas tid var sex representanter från avdelning 3, såväl ombudsmän som förtroendevalda, ute på uppsökeri och avtalsövervakning.

Vi besökte 13 kommuner i avdelningens norra delar och träffade totalt 65 målare och rostskyddsmålare, samt några egenföretagare.

Det blev många trevliga samtal med målare om allt mellan himmel och jord.

De flesta samtalen handlade om kommande avtalsrörelse, resor till och från arbetet och den så kallade Las-utredningen. På några ställen blev arbetsmiljön det stora samtalsämnet.

Arbetet blev också stoppat på fem arbetsplatser där ställningar inte uppfyllde kraven på tillfredställande arbetsmiljö.

Därutöver blev två företag anmälda till Skatteverket för misstänkt skattefusk.

Peter Göthberg,
ombudsman avdelning 3

Målare från Paintab fick besök på sin arbetsplats i Mellerud.