Avtalet är på fyra år och gäller 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är tolv månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat. Det sista året ska det årets normerande märke följas.

Dessutom innebär det nya avtalet en extra satsning på yrkesutbildade. Dessa får ett extra löneutrymme på 0,3 procent.

För nattarbetare sänks antalet timmar som ingår i en heltidstjänst till 34,20 timmar/vecka.

Från och med 1 november 2020 är löneutrymmet 520 kronor, för 1 april 2021: 530 kronor och för 1 april 2022: 380 kronor.

Månadsavlönade arbetstagare får utöver detta ett engångsbelopp om 5 500 kronor. Utbetalningstillfället är i december 2020, enligt SKR.

Avtalet gäller cirka 400 000 medarbetare inom vård, skola och omsorg och inkluderar bland annat undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare.