När målaren stod i skyliftens korg tio meter ovanför marken upptäckte hen hur korgen fortsatte att röra sig mot husvägg och vindskiva. Med nöd och näppe klarar sig målaren från att bli klämd.

Målarnas regionala skyddsombud David Persson anmälde tillbudet till Arbetsmiljöverket som utrett händelsen.

Det var vindskivor som skulle målas 8-10 meter över marken. Målaren skulle ta sig dit via en mobil arbetsplattform. Liftkorgen fördes uppåt och mot stället som skulle målas.

När korgen precis är framme, reglaget har släppts och foten tagits av dödmansgrepp upptäcker målaren att korgen fortsätter röra sig mot husvägg och vindskiva.

Tack vare närvaro och snabbtänkthet hinner målaren trycka på nödstoppet för att undvika att klämmas mellan liftkorg och vägg.

Målaren kommer ner med hjälp av en nödsänkning med hjälp av personal från uthyrningsfirman.