När förbunden inte lyckats lösa tvister förhandlingsvägen kan de vända sig till byrån för hjälp att driva dem rättsligt.

Förra året avslutade juristerna på rättskyddet 31 ärenden åt Målarna och de tog emot 18 nya ärenden.

En domare med en klubba, monterat invid en hand som håller i en värkande rygg

Försäkringskassan

Historisk dom: Diskbråck godkänt som arbetsskada

Nyheter

Av de totalt 131 miljonerna som betalades ut förra året gick 93,7 till LO-förbund och deras medlemmar. Mest pengar betalades ut till de båda största förbunden, Kommunal och IF Metall.

LO-TCO rättskydd AB är en juridisk byrå som ägs av LO och TCO även förbunden inom SACO anlitar byrån.

Juristerna, som har hög kompetens inom arbetsrätt och försäkringsrätt, driver ärendena till domstol eller förlikningsnämnd. 

Den som är medlem i facket kan utan kostnad – det ingår i medlemskapet – få hjälp med juridiska problem som har samband med jobbet, såsom arbetsskador, frågor gällande arbetsrätt och försäkringsrätt.

Det kan vara tvister med arbetsgivaren men också med Försäkringskassan.

Den som är medlem börjar med att ta kontakt med facket som beslutar vilka ärenden som ska ges rättshjälp. De gör en bedömning om det finns en rimlig chans till framgång.