Det råder brist på råvaror till färgindustrin.

Framför allt gäller det bindemedel som epoxy, polyester och akrylat, men också pigment och råvaror som titandioxid, koppar och zink. Det skriver Sveff på sin hemsida.

Ökad efterfrågan, tillsammans med störningar i leveranskedjan på grund av pandemin, är de största orsakerna.

Färgindustrin ångar på, men fortsätter det på samma vis kan råvarubristen orsaka leveransproblem för tillverkarna.