En av Måleriföretagens viktigaste frågor är att måleribranschen ska vara en framtidsbransch och yrket ska vara attraktivt för alla.

Foton på Elin Swartz Sofia Edström monterade över en bild på en målare på en stege, samt en graf med tecknen för manligt och kvinnligt bredvid två kurvor varav den ena går uppåt och den andra nedåt

Jämställdhet, sexism och trakasserier

Kvinnor tjänar mindre än män – även på ackord

Granskning

Johan Trygg säger att utvecklingen går i rätt riktning, men det är viktigt att arbetsgivarna fortsätter jobba vidare med värderingar och värdegrunder i ett långsiktigt perspektiv.

– Min bild är att det finns en stor vilja bland våra medlemsföretag att förebygga och förhindra trakasserier men också att agera när det händer, säger Johan Trygg.

Målareförbundets ordförande Mikael Johansson upprörs över att tjejer ska behöva möta kränkningar i måleribranschen 2021 när facket har jobbat aktivt med dessa frågor under flera år.

Ackord kan slå olika och då är inte löneskillnaden oförklarlig men tjejerna sätter fingret på något.

Mikael Johansson, Målareförbundets ordförande

– I dagsläget har vi en organisation som är bättre utrustad och utbildad än tidigare att handskas med sexuella trakasserier. Våra förtroendevalda och ombudsmän vet hur de ska agera, säger Mikael Johansson.

En kvinna håller upp en hand med målarfärg på i ett stopp-tecken. Framför bilden är monterat Ett cirkeldiagram som visar 48 procent rött, och en illustration med hundra tecknade människo-ikoner, varav 52 är gröna och röda svarta

Jämställdhet, sexism och trakasserier

Kvinnliga målare tra­kass­eras – drygt var­ann­an drabb­ad

Nyheter

Målareförbundet arbetar förebyggande med sin skyddsorganisation. När det ändå händer kan facket ta till förhandlingar och kräva skadestånd från de företag som bryter mot kollektivavtalet.

– Kravet är att måleriföretagen agerar hårt och resolut om företagets anställda kränks i tjänst. Det kan inte vara acceptabelt, säger Mikael Johansson.

När det gäller arbetsmiljön för gravida trycker Mikael Johansson på att arbetsgivarna är skyldiga att göra riskbedömningar och de ska inte vara generella utan individuella. Här kan fackets skyddsorganisation vara till stor hjälp.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män är inte acceptabelt. Det är parterna överens om. Johan Trygg menar att Måleriföretagen ständigt jobbar för en jämställd lönebildning.

Mikael Johansson säger att förbundet sedan 2015 mätt den oförklarliga löneskillnaden, det vill säga när alla faktorer som kan förklara skillnaden är bortrensat utom kön. Det man sett är att kvinnors löner legat mellan 97-98 procent utav männens löner.

Det har rört sig tiondelar men åt rätt håll.

Min bild är att det finns en stor vilja bland våra medlemsföretag att förebygga och förhindra trakasserier men också att agera när det händer.

Johan Trygg, Måleriföretagens ordförande

– 2020 är första året vi ser att tjejerna tappar, fortfarande tiondelar. Första gången det går åt fel håll är när vi inte haft ett centralt avtal som sätter igång det jobb som sker på alla arbetsplatser i och med utläggningsförhandlingarna när avdelningarna går igenom och tittar så alla får den lön de ska ha, säger Mikael Johansson.

Tecknade händer som sträcker sig mot en tecknad silhuett av en person i mitten

Jämställdhet, sexism och trakasserier

Trakasserad på jobbet? Det här gäller

Så funkar det

– Ackord kan slå olika och då är inte löneskillnaden oförklarlig men tjejerna sätter fingret på något. Är det så att tjejer sätts på mindre gynnsamma objekt – då förekommer strukturell diskriminering. Det här måste vi titta närmare på, säger Mikael Johansson.

Johan Trygg är förutom ordförande i arbetsgivareorganisationen Måleriföretagen i Sverige AB även vd för Sandå Sverige och berättar hur de jobbar i koncernen för att alla medarbetare ska behandlas lika med respekt.

– Vi utför årliga lönekartläggningar, undersöker arbetsmiljön, utbildar oss kontinuerligt och arbetar aktivt för att öka medvetenheten internt, säger Johan Trygg och fortsätter:

– I Sandås arbetsmiljökommitté har vi tillsammans tagit fram en jämlikhetsdokumentation som beskriver hur vi arbetar idag och vad vi bör göra annorlunda för att ytterligare förebygga diskriminering.