Medlemmar på 78 företag har fått brev med datum och tider. I brevet finns en QR-kod som ska scannas för att komma in på mötet via en länk till Teams.

Inför mötet kommer också påminnelse skickas via sms.

Medlemmarna kan ansluta till Teams med sin smarta telefon eller med dator. Kom ihåg att ladda ner Teams-appen i god tid innan mötet.

Den fackliga informationen på betald arbetstid kommer att ges vid olika tillfällen mellan den 6 april och 24 maj.

Vid frågor, kontakta undertecknad.