Maria Åberg, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet, tilldelas 3 554 000 kronor från AFA försäkring för att kartlägga kopplingar mellan yrke och suicidalt beteende och lägga grunden till en insats för att förebygga självmord i byggbranschen.

– Vi ska studera förekomsten av suicidalt beteende i olika yrkesgrupper och kartlägga kopplingar mellan den psykosociala och fysiska arbetsmiljön och risken att utveckla detta beteende, säger hon i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Till exempel brittiska studier har visat att risken för självmord, som förr var högst för tjänstemän, nu är högre i arbetaryrken. Byggarbetare pekas ut som en riskgrupp, så vi kommer att ha ett särskilt fokus på deras arbetsmiljö.

I projektets avslutande del ska vi sedan intervjua byggarbetare om deras upplevelser av mental ohälsa och självmord.

Maria Åberg, docent Göteborgs universitet

Under den första delen av projektet kommer forskarna att använda den så kallade Värnpliktskohorten, som innehåller data om i princip alla män i Sverige som har mönstrat inför värnplikt.

Med hjälp av den kan männen följas från slutbetyget i årskurs 9 till val av yrke och se vad de har exponerats för i sin arbetsmiljö.

Det kan forskarna sedan koppla samman med data från vården om mental ohälsa och suicidalt beteende.

I projektets andra del ska Maria Åberg ta reda på om byggarbetare i Sverige, precis som i Storbritannien, har en förhöjd risk för psykisk ohälsa och självmord.

– Vi ska undersöka data från något som kallas Bygghälsokohorten. Det är en samling data med uppgifter från hälsoundersökningar som 370 000 byggarbetare genomgått under 70–90-talet, säger hon och fortsätter:

– I projektets avslutande del ska vi sedan intervjua byggarbetare om deras upplevelser av mental ohälsa och självmord och undersöka vad de tänker att man kan göra för att förebygga detta.

Huvudsyftet med intervjuerna är att ta fram kunskap som kan ligga till grund för en insats för att förebygga självmord i byggbranschen.

Det kommer att göras i samarbete med en forskargrupp i Australien som har erfarenhet just av självmordsförebyggande insatser på arbetsplatser.

Till dig som inte mår bra:

Om du mår dåligt ska du inte hålla det för dig själv, utan då behöver du söka hjälp.

Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller sök vård. Om det är något på jobbet som får dig att må dåligt kan du prata med en kollega eller ett skyddombud.

Mental ohälsa är vanligt, och ingenting att skämmas över. Du kan känna dig ensam och utanför i din situation, men i själva verket är det många som har tänkt och känt som du. Du är inte ensam.

Vem ska jag prata med?

Du kan prata med en person som jobbar inom vården, eller med någon du känner. Det går också att kontakta någon i en telefon- eller chattjour. Där finns personer som är vana vid att lyssna och som kan ge råd och stöd i hur du kan komma vidare och börja må bättre.

Du kan vara helt anonym när du ringer.

Du kan till exempel kontakta:

  • Hjälplinjen på telefon 0771-22 00 60.
  • Bris – Barnens rätt i samhället på telefon 116 111.
  • Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80.
  • Jourhavande präst nås via 112.
  • Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101.

Källa: 1177.se