Målarettan har som mål att utse nya fackliga ombud i så många företag som möjligt. Som det ser ut nu kommer avdelningen som omfattar Stockholm, Uppsala, Södertälje, Norrtälje och Gotland att ha 15-17 nya ombud till sommaren.

Tina Löfgren som är en av de som jobbar med detta berättar att avdelningen har skickat brev till medlemmarna och bett om förslag på personer till uppdrag som medbestämmandeombud och skyddsombud.

– Eftersom det inte kommit in flera förslag från samma företag har vi inte behövt ordna val utan bara stämt av så ingen har invändningar. Sedan utses ombuden formellt av avdelningens styrelse, säger Tina Löfgren.

Antal ombud man kan ha på företaget skiljer sig åt beroende på hur många anställda det finns. Där det är möjligt ser facket gärna att flera ombud jobbar tillsammans för att bli starkare. 

Det som händer i samhället, det skrämmer mig vart vi är på väg. Vi förlorar styrka i det fackliga gentemot företagen.

Rikard Englund, MB-ombud

Flera av de som har utsetts är inte okända för Målarna utan har tidigare jobbat med till exempel uppsökeri, skolinformation och någon sitter även i avdelningsstyrelsen medan andra inte haft uppdrag tidigare.

För de nya ombuden väntar utbildningen till hösten. Bättre arbetsmiljö (BAM) för skyddsombuden och grundutbildning för medbestämmande ombud.

Rikard Englund arbetar på Anders Lövs måleri i Uppsala, där han är nyvald som medbestämmandeombud (MB).

Han har varit intresserad av facket och tyckt det är viktigt men att han skulle jobba fackligt har han inte tyckt varit aktuellt. Men sedan två år tillbaks har han börjat tänka om.

– Det som händer i samhället, det skrämmer mig vart vi är på väg. Vi förlorar styrka i det fackliga gentemot företagen. Vi behöver vara fler och starka tillsammans, säger Rikard Englund.

Kan vi mötas på ett bra sätt i frågor som rör arbetslivet så stärker det både företaget och de anställda.

Rikard Englund, MB-ombud

– Just på det företaget jag jobbar har vi inga stora problem, även om det alltid finns saker att förbättra. Men jag ser ju hur en del kollegor har det i branschen.

Han berättar att det på firman också finns ett skyddsombud sedan några år tillbaks och ytterligare en kollega har blivit vald till MB så de kan stärka varandra i det fackliga.

Om sitt uppdrag som MB ombud säger Rikard Englund så här:

– Stärka upp informationen mellan arbetsgivaren och de anställda så det möts på ett bättre sätt. Kunna förmedla fram och tillbaka om skyldigheter och rättigheter. Kan vi mötas på ett bra sätt i frågor som rör arbetslivet så stärker det både företaget och de anställda.

Mathias Ahlbäck är skyddsombud på Timblads måleri. Han väntar ivrigt på att få gå BAM-utbildningen och komma igång med skyddsronder och annat som ingår i uppdraget.

Det är väl bra att man lär sig i tidig ålder och förstärker kunskaperna med åren. Har man intresse för något så lär man sig fort.

Mathias Ahlbäck, skyddsombud

– Allting började med att jag på ett Skanska jobb tyckte det var orättvist hur man behandlade oss underentreprenörer angående skyddsfrågorna, att det inte var samma krav.

När så verkstadsklubben tog upp att det behövdes fler skyddsombud nappade Mathias direkt.

– Jag har fått ganska mycket information av ett annat skyddsombud om vad man gör. Jag känner mig riktigt motiverad för kampen om en bättre arbetsmiljö.

Han berättar att han från en del fått höra att han är för ung med sina 23 år att bli skyddsombud, men det har inte avskräckt honom.

– Det är väl bra att man lär sig i tidig ålder och förstärker kunskaperna med åren. Har man intresse för något så lär man sig fort.