Det är även positivt att få in nyanlända på verkstäderna. Det är bra för mångfalden.

Jan Olvenmo, MRF
Jan Olvenmo
Jan Olvenmo Lack-skadeansvarig på Motorbranschens Riksförbund (MRF)

– Åttio procent av dem som svarade på er enkät ansåg att de har problem med att få tag på yrkeskunnig personal. Den bilden delar jag.

Enligt Jan Olvenmo arbetar MRF aktivt för att nå ut till elever, visa upp skolor och att göra jobbat mer attraktivt.  

– Men jag tror att vi skulle behöva komma ut till skolorna innan eleverna har gjort sitt val på högstadiet. På rymdstyrelsen inspirerar de barnen redan på förskolan, för att grundlägga ett intresse för ingenjörsyrket.  

Hans råd till lackeringsverkstäderna: Sköt arbetsmiljön och ha fräscha arbetslokaler. Se till att alla använder skyddsutrustning. Skapa ett bra samarbete med skolorna.

Många arbetsgivare påpekar att skolorna har fallerat och att man borde återinföra lärlingssystem?

– Lärlingssystemet är nog bra för vissa skoltrötta elever. De kan vara jätteduktiga. Men idag behövs teoretiska kunskaper, allt blir mer komplicerat. Exempelvis att läsa arbetsbeskrivningar på engelska för att förstå vikten att göra rätt lackuppbyggnad vid till exempel 4-skikts lackeringar.

– Jag kan ändå se ett uppsving på väg med fler både manliga och kvinnliga elever. Det är även positivt att få in nyanlända på verkstäderna. Det är bra för mångfalden. Nu ställer MRF högre krav på Arbetsförmedlingen och Skolverket att de med invandrarbakgrund ska bli bättre på svenska språket, säger Jan Olvenmo.  

Bild: Pressbild

Lärlingsutbildning finns redan som en möjlighet, men den används knappt.

Linda-Li Käld. Målarna och LYN
Linda-Li Käld
Linda-Li Käld Ombudsman Svenska målareförbundet med ansvar för bl a bil- och industrilackering. Sitter i LYN, Lackerarnas Yrkesnämnd.

– Enkäten är positiv. Jag blir glad över att så många verkstäder tar emot praktikelever och att mer än hälften har handledarutbildad personal.

– Lärlingsutbildning finns redan som en möjlighet, men den används knappt. Så länge det finns en handledare och utbildningsplan enligt avtal för personen på företaget är det okey att ta emot lärlingar. Dessutom behöver det göras en komplettering med läsämnen på skolan.

– Jag kan se att kvinnorna ökar i branschen. 10 procent av medlemmarna på lackföretagen är kvinnor. De behövs! Nu ska vi bara se till att vi får in fler kvinnor som förtroendevalda också.

– Bristen på yrkeskunnig personal löser vi inte på en kvart. Där finns mycket att göra. Just nu planerar man att omorganisera utbildningarna på gymnasiet. Då kan man hoppas att eleverna får med sig mer kunskap och att lärarna får möjlighet att vidareutbildas i takt med branschen. Men jag kommer att ta med mig enkäten och lyfta frågorna i LYN, säger Linda-Li Käld.  

Bild: Rickard Kilström

Jag är medveten om att det kan vara kvalitativa brister, en del skolor fungerar bra andra åker berg och dalbana.

Caj Luoma, MAF och LYN
Caj Luoma
Caj Luoma Motorbranschens Arbetsgivareförbund, ordf i LYN, Lackerarnas Yrkesnämnd

– Vi gjorde en enkätundersökning hösten 2019 riktad till medlemsföretagen inom motorbranschen och lackavtalet och den bekräftar er enkät. Det finns en efterfrågan på både lackerare och bilskadereparatörer. När vi tittar på gymnasieutbildningar ökar söktrycket till fordon och transport. Men vi är inte i mål. Vi vill ha ännu fler tjejer och ännu fler elevplatser.

– Jag är medveten om att det kan vara kvalitativa brister, en del skolor fungerar bra andra åker berg och dalbana. Lärarna behöver mer fortutbildning och följa branschens utveckling.

– Som jag ser det finns det ett strukturellt problem. Det borde finnas en operatör/koordinator/ processledare i alla våra 21 regioner i landet. En person som tar tag i saker och gör att utvecklingen går framåt och inte bara stannar vid samtal.

– Han/hon skulle ordna praktikplatser, åtgärda bristen på skolornas teknik, starta fortbildning av lärarna om det behövs. I Göteborgsområdet finns personal för det ändamålet och där ser vi också en positiv utveckling, säger Caj Luoma, MAF. 

Bild: Pressbild

Ur undersökningen:

”Vilka egenskaper vill ni att eleverna ska ha för att få jobb på ert lackeringsföretag?”

  • Intresse och vill lära sig yrket: 14 st
  • Passa tider: 9 st
  • Plikttrogna: 7 st
  • Praktiska: 6st
  • Sociala, glada och trevliga: 5 st
  • Noggranna: 4 st
  • Skoltrötta: 2 st
  • Känsla för färg och form: 2 st
  • Uthålliga: 2 st
Cirkeldiagram över innehållet i artikeln