Med avfall från skogsindustrin har Caparol tillsammans med BASF tagit fram ett fossilfritt bindemedel som helt ersätter deras traditionella bindemedel.

Resultatet är dessutom helt konserveringsmedelsfritt, men med lång hållbarhet, enligt Caparol. Och det lär bli fler produkter på samma tema.

– Vi ser ett stort intresse för hållbara lösningar, kanske särskilt från fastighetsägarhåll som har intresse för fossilfria byggmaterial. Men också från privatpersoner. Det är ingen fråga om, utan när, efterfrågan ökar ännu mer, säger Per Törnqvist, marknadschef Caparol.

IndekoGeo är en helmatt inomhusfärg till tak och väggar i torr miljö som kan brytas fullt ut. Kan användas ned till 8 grader och blir dammtorr på en timme. Kan övermålas efter fyra timmar men kräver flera dygn för att bli genomtorr.