För att locka och behålla medlemmar behöver facket också göra ett bra jobb så människorna som jobbar i branschen ser nyttan med att vara medlem.

Målarna har ett pågående arbete med att rusta arbetsplatserna med fackligt förtroendevalda. Visionen är att facket ska vara närvarande i vardagen. Målet är att det ska finnas en förtroendevald per tio medlemmar. Idag finns det en förtroendevald på 14,4 medlemmar.

– Vi har en stor och viktig roll att fylla, ingen som jobbar i våra yrken ska undgå att få det fackliga samtalet, sade Mikael Johansson.

Pandemin har påverkat fackliga arbetet

Lönekartläggningen visar att förbundet förhandlat fram reallöneökningar. För målarna ligger löneökningarna 0,65 procent över inflationen och för lackerarna 2,31 procent över.

Målarna ser kopplingar mellan minskat medlemsantal och pandemin som gjort att det fackliga arbetet ute bland medlemmarna i princip legat nere. Nu under hösten har det arbetet tagit fart igen.

För ekonomins del innebär mindre verksamhet att kostnaden för fackligt förtroendevalda har halverats. Kurser och konferenskostnader är i stort sett noll. Dock påverkar det inte årsredovisningen så mycket eftersom de stora kostnaderna är fasta.

Ytterligare höjningar av medlemsavgiften

Enligt planen för utfasning har branschavgifterna minskat under flera år. Bortfallet är nu 17 miljoner. Förbundet skulle kompensera detta med höjda medlemsavgifter och fler medlemmar.

Men då medlemsantalet inte ökat som tänkt får det nu konsekvenser med ytterligare höjningar.

Medlemsavgifterna för 2022 blir 533 kronor för helbetalande, 431 kronor för de med reducerad avgift medan grundavgiften för de nya som rekryteras ligger kvar på 210 kronor.