Antalet medlemmar vid årsslutet var 13 178 vilket är 350 färre mot året innan. Även om förbundet blivit något mindre så är det många som valt att ansluta sig.

991 målare och lackerare tillkom som nya medlemmar. Men samtidigt lämnar medlemmar för att de antingen inte vill vara medlem längre, utesluts på grund av bristande betalning eller går över till annat förbund.

Avdelning 4 fortsätter öka

Den enda avdelningen som ökade i medlemsantal är avdelning 4. Innan pandemin ökade avdelning 4 medlemsantalet fem år i rad. Denna ökning avstannade 2020, men redan 2021 fortsatte ökningen igen.

Ungefär 13 procent av medlemskåren är kvinnor men i medlemsgruppen under 20 år är 36 procent kvinnor. 697 medlemmar är bil- eller industrilackerare.

Flera projekt på gång

Nu fortsätter förbundet sitt arbete för att bli fler medlemmar. Runt om i landet pågår projekt under året där förtroendevalda och ombudsmän besöker arbetsplatser.

Hör av dig till din avdelning om du vill ha besök. Facket har flera utbildningar som medlemmar kan anmäla sig till, och nya förtroendevalda utbildas för att hålla i facklig information.