Finansminister Mikael Damberg, S, presenterade igår regeringens förslag till nytt reseavdrag. Det innebär bland annat:

  • Att en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor mellan bostaden och arbetsplatsen införs.
  • En skattereduktion på 5 kr per mil får göras för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg utanför storstadskommunerna. I storstadskommunerna föreslås den nedre avståndsgränsen vara 3 mil enkel väg.
  • Enligt regeringens förslag ska du kunna få skattereduktionen oavsett hur du åker till jobbet. Regeringen vill gynna dem som åker kollektivtrafik och samåker. Även den som cyklar ska få skattereduktion.

Målarna har påverkat politiken

Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin har lovat att lyssna på LO-förbunden genom att jobba hårt med den fackligpolitiska samverkan.

I en intervju som Målarnas facktidning nyligen gjorde med honom berättade att han ofta besöker LO:s styrelse. Där har han förstått att LO kräver bättre leverans av hans parti.

Vi får ofta frågan om facket ska hålla på med politik. Jag har alltid svarat ja. Vi skulle inte sköta vårt jobb om vi inte gjorde det. Det här är ett exempel på varför.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Bland annat har Målarnas förbundsordförande Mikael Johansson varit tydlig med vad han tyckt om reseavdraget.

– Han tyckte att reseavdraget är en ganska bra konstruktion, men att det gav för lite pengar.

Tobias Baudin tog med sig Mikael Johanssons synpunkter till finansministern, som igår presenterade ett förslag på nytt reseavdrag.

 – Om det blir som vi hoppas, så är det Målareförbundet som påverkat politiken och gjort det bättre för arbetarna, sa Tobias Baudin.

Reseavdraget på Målarnas agenda i många år

Målareförbundets ordförande Mikael Johansson bekräftar att han talat med Tobias Baudin om reseavdraget.

– Jag skulle säga att det är en korrekt beskrivning av verkligheten, säger han och fortsätter:

– Vi får ofta frågan om facket ska hålla på med politik. Jag har alltid svarat ja. Vi skulle inte sköta vårt jobb om vi inte gjorde det. Det här är ett exempel på varför. Reseavdraget och den skattefria delen av reseersättningen är frågor som har varit på Målarnas agenda i jättemånga år, säger Mikael Johansson.

Det viktigaste nu är att regeringen fullföljer förslaget och höjer den skattefria delen av reseersättning från 18:50 till 25 kr milen.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Vid en första anblick tycker han att regeringens förslag ser bra ut. Han menar att det är hög tid att se över systemet för reseavdrag.

– De senaste veckornas utveckling när det gäller bränslepriser har satt en redan svår fråga i fokus, säger han.

”Tröskeln var för hög”

Han anser att tröskeln tidigare varit för hög för att få använda sig av reseavdraget. Två timmars tidsvinst har krävts.

– I förslaget tittar man på avståndet istället och ställer dessutom högre krav på det i kommuner med god tillgång till kollektivtrafik, vilket är en mer rimlig ordning, säger Mikael Johansson.

– Det viktigaste nu är att regeringen fullföljer förslaget och höjer den skattefria delen av reseersättning från 18:50 till 25 kr milen så att reseersättningens skattefria del och reseavdraget fortsätter vara kommunicerande kärl precis som idag.