Vad är problemet?

I takt med att människor lever längre behöver pensionsåldern höjas samtidigt är det många, exempelvis målare, som redan idag är utslitna och inte kan arbeta fram till pensionsåldern.

För den som inte kunnat jobba fram till pensionsålder har många tvingats till lösningen att ta ut pension i förtid. Något som försämrar ekonomin på sikt.

Andelen pensionärer med relativt låg ekonomisk standard i Sverige låg 2020 på omkring 13 procent. Det har legat på ungefär samma nivå sedan 2011.

Men det finns stora skillnader mellan olika grupper av pensionärer. Kvinnor, ensamstående och utrikesfödda löper större risk att hamna under inkomstgränsen för relativt låg ekonomisk standard, enligt en rapport från Pensionsmyndigheten.

Alla partier är överens om att pensionerna behöver höjas, men är inte överens om på vilket sätt. Några partier vill höja garantipensionen, som är ett grundskydd för den som haft liten eller ingen inkomst under livet.

Andra vill höja den statliga allmänna pensionen, som grundas på alla inkomster du betalar skatt för.

Vad har gjorts?

Från 1 september inför regeringen trygghetspension inom sjukförsäkringen. Det innebär att det ska bli lättare att få sjukersättning för den som har som mest fem år kvar till pensionen.

Så istället för att börja nalla på sin pension blir det möjligt att få sjukersättning som är pensionsgrundande.

Efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet röstade riksdagen i början av sommaren igenom en höjning av garantipensionen.

När höjningen nu träder i kraft kommer dagens pensionärer med garantipension få 1000 kronor mer i månaden innan skatt, förutsatt att de har bott i Sverige i 40 år. Dessutom höjs bostadstillägget.

Samtidigt minskar det så kallade respektavståndet, skillnaden i pension för den som har jobbat och den som inte har jobbat.

Vad vill partierna?

Riktåldern för pension höjs – vilken åtgärd är viktigast för att alla (yrkesgrupper) ska orka jobba till pensionen?

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Är kritiskt till den höjda riktåldern för pension. För att fler ska orka behövs dels omfattande satsningar på arbetsmiljö, dels en generell arbetstidsförkortning.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

För att så många som möjligt ska orka jobba längre behöver vi förbättra arbetsmiljön, inte minst inom de yrkena med slitsamma arbetsuppgifter och hög belastning.

Miljöpartiet
Miljöpartiet

Vi behöver bryta de bakomliggande orsakerna till den arbetsrelaterade psykiska ohälsan. Det handlar om osäkra anställningsvillkor, orimliga krav, bristande inflytande, mobbning och trakasserier. Vi behöver ge fler människor bättre möjligheter att vidareutbilda sig och byta yrke mitt i livet. 

Centerpartiet
Centerpartiet

Fokus på förbättrad arbetsmiljö i alla yrkesgrupper och möjlighet till omställning och anpassning utifrån hur arbetslivet utvecklar sig.

Liberalerna
Liberalerna

Det måste bli lättare för äldre att arbeta. Den som vill och kan arbeta efter fyllda 67 ska kunna göra det. Bland annat vill vi att den särskilda arbetsgivaravgiften som gör det dyrare att anställa pensionärer ska avskaffas.

Moderaterna
Moderaterna

Underlätta omställning, omskolning och vidareutbildning samt säkra goda arbetsvillkor.

KD
Kristdemokraterna

Att arbetsgivarna arbetar med arbetsmiljön och vidareutbildning. Arbetsgivare måste bli bättre på att arbeta med arbetsmiljöfrågor, särskilt i fysiskt krävande yrken.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna

Arbetsmiljön behöver förbättras för att människor inte ska bli utslitna på sina arbetsplatser. Vi vill bland annat ge lagstadgad rätt till deltid samt slopa ofrivilligt delade turer och karensdag inom vård och förskola.

Hur vill ni förändra pensionerna?

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

På sikt behöver garantipensionen höjas ytterligare och inkomstindexeras. Vänsterpartiet vill nu höja den inkomstgrundade pensionen. Med vårt förslag höjs pensionen med 13,4 procent.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Vi har för många pensionärer med för låg pension och en betydande del är kvinnor. Höjd garantipension är därför en viktig del för en jämlik ålderdom. Målet är att alla pensionärer ska få minst 70 procent av slutlönen.

Miljöpartiet
Miljöpartiet

Är stolta över att ha medverkat till höjningen av garantipensioner så frågan är inte aktuell nu, men vi vill höja den allmänna pensionen.

Centerpartiet
Centerpartiet

Vill höja den allmänna pensionen inom ramen för dagens pensionssystem. En avgörande förutsättning för detta är att fler orkar och vill jobba längre.

Liberalerna
Liberalerna

För att nå de med lägst pension ska bostadstillägget höjas, även garantipensionen kan behöva höjas. L prioriterar att skillnaden i skatt mellan arbetsinkomster och pensioner avskaffas.

Moderaterna
Moderaterna

Moderaterna har lagt fram förslag som innebär 1000 kronor mer i månaden för en ensamstående garantipensionär med bostadstillägg, och 400 kronor mer i månaden för en genomsnittlig pensionär.

KD
Kristdemokraterna

Den kommande garantipensionshöjningen innebär att det inte är aktuellt att höja igen. Den allmänna pensionen är prioriterad att höjas för de som arbetat och byggt vårt land.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna

Vi vill se höjd garantipension. Vi vill också öka avsättningarna till pensionssystemet då vi menar att det kommer vara avgörande för att höja pensionerna på kort och lång sikt.