Andra kvartalet 2022 var den genomsnittliga ackordslönen i landet 239,55 kronor. Jämfört med samma period förra året är det 28 kronor högre. Den genomsnittliga tidlönen var 199 kronor.

Enligt måleriavtalet ska tidlönen vara minst 180,75 kronor per timme för utlärd målare. Målare tjänar i genomsnitt högre än så, alltså 199 kronor per timme.

Snitt ackord 240 kronor i timmen

Bland målarna som mäter tjänade de i avdelning 1 Stockholm mest under andra kvartalet – 260 kronor per timme. Lägst ackord var det i avdelning 10 mellannorrland – 209 kronor.

Snitt tidlön 199 kronor i timmen

Skillnaden mellan ackordslön och tidlön är 7 039 kronor i månaden, beräknat på genomsnittet för andra kvartalet 2022.

Vårens förhandlingar

Under våren ska löner och villkor i kollektivavtalen förhandlas om.

Målarna har inlett avtalsrörelsen med att samla in synpunkter från medlemmarna och sedan samlas avtalsrådet för att prioritera vilka krav som ska drivas.

Att medlemmarna ska ha reallöneökningar även då det är inflation är ordförande Mikael Johansson tydlig med att det är utgångspunkten i förhandlingarna.