Leif Persson och Tomas Svensson från Hans Isbergs måleri har en serverhall som arbetsplats.

– Det handlar främst om att dammbinda ytorna i serverhallarna, för damm vill man inte ha bland servrar, säger Tomas Svensson.

Trots att datacentrets byggnader på Ingarvet i Falun är jättelika är det endast tre målare på plats. Det behövs inte fler, förklarar Tomas Svensson.

– Allt här ska inte målas, vissa ytor blir omålade. Det är främst publika ytor som målas, där kunderna befinner sig.

Maskiner är bara hjälpmedel

De båda målarna i Dalarna berättar att byggtiden för serverhallen, Ecodatacenter i Falun, har varit väldigt tajt, ”slimmad”.

– Vi stöttar upp med mer personal när det kommer till vissa moment, säger Tomas Svensson och berättar att mycket av spackelarbetet körs med spackelbox.

Tomas Svensson

Det är det som måleri handlar om i dag, att jobba rationellt.

Tomas Svensson

– Det är det som måleri handlar om i dag, att jobba rationellt. Fast, maskiner i all ära, de är bara hjälpmedel, man kan inte enbart förlita sig på maskiner. Som en färgspruta, du måste rolla efteråt för att få det bra.

En annan sak som blivit allt vanligare i yrket är sekretessavtal. Något de fått skriva på för att få arbeta på bygget av datacentret i Falun.

– Det var inte så vanligt förr i tiden, säger Leif Persson och tillägger:

– Det var i så fall om man skulle jobba i en polisstation eller liknande.

– Det är väl den amerikanska kulturen som tagit sig hit, här har vi varit vana med att vara ganska öppna, kanske för öppna, säger Tomas Svensson.

Långa yrkesliv

De båda har varit i yrket under många år och minns vissa projekt särskilt bra.

– Jag arbetade på bygget av Ikea i Borlänge, och den stora pappersmaskinen PM12 i det som nu ska bli Northvolts lokaler i Borlänge, och det är ju sådant man kommer ihåg mer än lägenheter på Tjärna ängar, säger Tomas Svensson.

Leif Persson

Chefen hostade till när han såg ackordsräkningen.

Leif Persson

– Jag var med och målade de där stora röda pelletsladorna, säger Leif Persson och nickar åt de stora ladorna på andra sidan vägen.   

– Jag kommer ihåg att jag tänkte att det här kommer att ta sin tid, men det gick snabbt. Chefen hostade till när han såg ackordsräkningen och sa ”Ja det där gick ju bra det där”.

Ersätter gas och olja

Just de där pelletsladorna har viss betydelse för bygget av Ecodatacenter i Falun.

En del av överskottsvärmen från datacentret används nämligen i kommunens pelletsfabrik, för att ersätta gas och olja, och på så vis blir datacentret klimatpositivt.

Tidigare har fjärrvärmenätet i Falun behövt tillskottsvärme från gas och olja under kalla vintrar.

Ecodatacenter i Falun

De första serverhallarna i världen som är klimatpositiva. Byggs på Ingarvet i Falun och är ett samarbete med Falu Energi & Vatten.

Samarbetet består i att Falu Energi & Vatten säljer energi till datacentret och köper tillbaka överskottsvärmen från datacentret när verksamheten är i full gång.

Den största delen av elenergin blir till värme i servrarna, vilket förenklat maximalt motsvarar 4 000 bastuaggregat per hus.

Anläggningen integreras med Falu Energi & Vattens fjärrvärmesystem. Den varma luften från datorerna värmer varmvatten som kommer Faluborna till nytta i fjärrvärmenätet. Varmvattnet blir också fjärrkyla på ungefär samma sätt som i ett gasolkylskåp, och förs sedan tillbaka för att kyla anläggningen.

På sommaren används värmen i en pelletsfabrik i närheten. Pelletsen använder sedan Falu Energi & Vatten för att ersätta gas och olja, och på så vis blir datacentret klimatpositivt.

Tidigare har fjärrvärmenätet i Falun behövt tillskottsvärme från gas och olja när temperaturen sjunkit till minus 11 respektive minus 18 grader.

Källa: Byggindustrin/Falun kommun