Färger utan konserveringsmedel och med miljö- och hälsomässiga förtecken kommer i allt högre utsträckning.

Om det är efterfrågan från proffsen, målarna, eller en allt högljuddare privatmarknad som ligger bakom framstegen är svårt att avgöra, men ett steg i rätt riktning är det.

I förra numret av Målarnas skrev vi om Caparols färg Capafree där ett ökat Ph-värde gör att den även utan konserveringsmedel har lång hållbarhet.

Godkända värden även vid våt färg

Finländska designföretaget A.S. Helsingö riktar sig mot privatpersoner och har med liknande teknik utvecklat en färg kallad Milieu; En ekologisk färg som är allergenfri, luktfri och utan konserveringsmedel.

Den är också klassad som Zero-VOC* färg med en halt under 1 g/l, betydligt lägre än EU-reglernas 30 g/l.

I färger med olja som bindemedel är man tvungen att använda konserveringsmedel som orsakar merparten av VOC-utsläppen.

Sebastian Schaumann, VD A.S. Helsingö

Färgen är framtagen i samarbete med det finska Allergi, Hud och Astmaförbundet.

– Till en början togs den här fram till konsumenter på privatsidan som är allergiska, men också förstås med tanke på proffsmålare och de som utsätts vid målning, säger Sebastian Schaumann.

Intressant i sammanhanget är att svenska Astma- och Allergiförbundets kriterier för färg gäller torr på vägg efter 14 dagar. Det finska förbundet mäter på våt färg, alltså vid målning – vilket ger hårdare krav.

Sebastian Schaumann
Efterfrågan skapar bra produkter för kund och målare. ”Det här ligger i tiden”, säger Sebastian Schaumann, VD, som också räknar med att klimatkompensera Milieus ”transportskuld” som en del i ekotänket.

Akryl som bindemedel

Färgen är en vattenlöslig dispersionsfärg där akryl används som bindemedel. Hur ekologiskt blir det då?

– Alternativt kunde vi använt olja som bindemedel, men de mer traditionella bindemedlen, till exempel linoljefärg, emitterar avsevärt mycket mer utsläpp och är mindre ekologiska av ett flertal orsaker, säger Sebastian Schaumann och fortsätter:

– I färger med olja som bindemedel är man tvungen att använda konserveringsmedel som orsakar merparten av VOC-utsläppen. Dessa utsläpp är skadliga för både hälsan och miljön. Därtill är färgerna mindre fläcktåliga och slitstarka, vilket kräver ommålning mer frekvent.

Det kommer allt fler alternativ med färg utan konserveringsmedel. Den här finska färgen är godkänd av landets Allergi-, Hud- och Astmaförbund som mäter nivåerna när färgen målas. Säljs också i Sverige.

Burkar av återvunnen metall

Miljötänket innebär också att burkarna är gjorda av återvunnen metall och transporteras till kundens dörr i förpackningar av 100 procent återvinningsbar wellpapp.

Milieu finns än så länge i 31 färdiga kulörer och förutom på nätet finns butiker i Sverige och Finland.

Vad betyder VOC?

  • VOC, Volatile Organic Compounds – eller flyktiga organiska föreningar – är en samlad benämning av föroreningar som avdunstar, emitterar, som gas från material och färg i inomhusmiljö.
  • Det finns 100-tals olika föroreningar och VOC-direktivet är det regelverk som reglerar gränsvärdena inom EU. Det skiljer dock mellan länderna om gränsvärdena ska gälla det som finns i färgen eller luftvärdena när färgen sitter på väggen.
  • Luftkvalitén inomhus är ett allt hetare ämne och flera länder i Europa tittar på hur övervakning av luftkvalitét kan skärpas.