Koldioxid kan bli framtidens råvara i exempelvis målarfärg. Det vill i alla fall kemiföretaget Perstorp, som söker EU-stöd till ”Project Air” vid fabriken i Stenungsund.

Förhoppningen: Minska utsläppen med 500 000 ton om året

Det handlar om att fånga in koldioxid och genom att lägga till vätgas och biogas skapa en form av metanol. Den här ”hållbara” metanolen kan sedan användas som tillsats i en rad produkter, däribland målarfärg, menar Perstorp.

I projektet hoppas man kunna minska sina egna utsläpp av koldioxid med 500 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från Sveriges inrikesflyg.