Arbetsmiljö och att få ut så mycket pengar som möjligt det är vad Målarna prioriterar högst när årets avtalsförhandlingar inleds på lack.

Lönekraven är de som LO ställer gemensamt genom sin samordning. Vi återkommer till det. Utgångspunkten för Målarna är ett kort avtal om 12 månader med tanke på den osäkra omvärlden.

Andra frågor som förbundet specifikt ställer krav på till sin motpart handlar exempelvis om sex timmars arbetsdag, extra avtalspension och anställningsskydd för gravida. Se listan längre ner.

– Det finns ett kongressbeslut att vi ska arbeta för sex-timmars arbetsdag. Vi har kravet med och som talesättet säger spottar man tillräckligt länge så blir stenen blöt, säger ombudsmannen Johan Redén som är förhandlingsansvarig för lackavtalet.

Tydligare om hälsokontroll

I dagens kollektivavtal finns ett avsnitt om arbetsmiljö och det finns också en lista vad som ska ingå i ”anpassad hälsoundersökning”. Nyligen upptäckte Målarna att facket och en stor arbetsgivare i lackbranschen tolkar vad som står väldigt olika.

Det här är något som vi uppfattar som förhandlat och klart.

Johan Redén

Tvisten som pågår i detta nu är anledning till att facket nu ställer krav på förtydligande skrivning i kollektivavtalet.

– Vi vill förtydliga att den anpassade hälsokontrollen ska arbetstagarna ha oavsett om företaget har ett avtal med företagshälsovård eller betalar för undersökning på annat sätt, säger Johan Redén.

“Det har vi betalat för”

I avtalet står så här: För arbetstagare anordnar och bekostar arbetsgivaren vartannat år, dock längst intill dess arbetsgivaren anslutit arbetarna till företagshälsovårdscentral, en hälsokontroll. Denna skall vara minst enligt den modell ”Anpassad hälsoundersökning”.

– Vår uppfattning är att den anpassade hälsoundersökningen ska göras på företagshälsovården när företaget tecknat avtal med en sådan. Företaget vi tvistar med och även Maf uppenbarligen verkar anse att det inte krävs mer än det lagstadgade, säger Johan Redén.

– Det här är något som vi uppfattar som förhandlat och klart. Det har vi betalat för i tidigare avtalsrörelser. Det är bara en text som ska förtydligas.

Fackets krav för lackavtalet

6 timmars arbetsdag
6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Ett sätt att locka nya till branschen och en bättre arbetsmiljö för de som redan är anställda. Bolag som provat detta har sett minskad sjukfrånvaro samtidigt som produktionen ökat enligt Målareförbundet.

Anställningsskydd för gravida
Målarna vill ha en reglering i kollektivavtalet som ger samma skydd som föräldralediga har enligt lagen om anställningsskydd (las) även för de som är lediga med graviditetspenning eller sjukskrivna med graviditets besvär.
Denna reglering finns i Målarnas andra kollektivavtal – men ännu inte i lackavtalet. Skyddet innebär att den som är ledig med graviditetspenning (från Försäkringskassan) inte kan sägas upp på grund av arbetsbrist under ledigheten.

Arbetsmiljö
I dagens kollektivavtal står så här: För arbetstagare anordnar och bekostar arbetsgivaren vartannat år, dock längst intill dess arbetsgivaren anslutit arbetarna till företagshälsovårdscentral, en hälsokontroll. Denna skall vara minst enligt den modell ”Anpassad hälsoundersökning” Facket vill ha en förtydligande skrivning om att den anpassade hälsoundersökningen (vars punkter finns i en bilaga) gäller oavsett vårdgivare.

Övertid
Höjd ersättning vid övertidsarbete och krav att arbetsgivaren ska ge besked om övertidsarbete tidigare, senast kl 12 samma dag.

Skift och obekväm arbetstid
Vid ändring av schema vid skiftarbete ska arbetsgivaren förhandla en månad innan.

Avtalspension
Extra pensionsinsättning med x procent av lönesumman för alla arbetare oavsett ålder inom kollektivavtalet.
För arbetstagare som uppbär graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning ska premien för extra avtalspension, motsvarande, x procent av lönesumman omfattas av premiebefrielseförsäkringen.

Semester
Möjlighet till återhämtning ska inte vara en ekonomisk fråga – höj semesterersättningen yrkar Målarna.

Kompensationsledighet
Målarna vill att parterna i avtalet ska fortsätta med förbättringar avseende kompensationsledigheten. Att arbetstagaren ska bestämma över när kompledigheten tas ut och att antalet lediga timmar ska beräknas utifrån anställningstid.

Lön
Lönekraven är i enlighet med LO:s gemensamma krav.
4,4 % och samma höjning på alla ersättningar inklusive semesterlön.
Låglönesatsning med påslag i kronor (1 192 kr) för de som tjänar under 27 100 kronor.
Avtalets lägsta löner ska höjas mer än lönerna i stort, med 1 371 kronor.

Försäkringar och pension
Förbättrade villkor i avtalsförsäkringar och avtalspension.