Överskottet på ackordet fortsatte öka under förra årets tre sista månader. Två av årets fyra kvartal hade Stockholm högst ackord.

Året innan toppade Norr- och Västerbotten ackordsstatistiken stor del av året, men 2022 kom målarna i norr inte upp till de nivåerna.

Den genomsnittliga ackordslönen för målare i hela vårt avlånga land var 246 kronor under fjärde kvartalet. Det ger en månadsinkomst på 42 804 kronor beräknat för heltid.

Den lägsta tidlönen (garantilön+individuellt tillägg) enligt kollektivavtalet är 184,75 kronor medan medellönen för faktisk utbetald lön hamnade på 203 kronor.

Tidlönen ger då för heltid en månadsinkomst på 35 322 kronor.

7 500 kr mer med ackord

Skillnad mellan ackordslön och tidlön var 7 482 kronor i månaden, beräknat på genomsnittet för fjärde kvartalet 2022.

Variationen i ackordet beror vilken typ av jobb det handlar om, framkomlighet och hur jobben utförs. Men också hur många timmar som mäts.

Stefan Lust, vice vd Målerifakta, uttalar sig utan att ha kollat närmare på siffrorna.

– Om jag går på känsla och historik så mäts det mycket fler timmar i Stockholm så ett jobb som går dåligt spelar inte så stor roll men i andra avdelningar kan ett jobb göra stor skillnad. Kanske inte bara ett jobb, men det är känsligare, säger Stefan Lust.

Avdelning 1 mäter mest

Den absolut mesta mätningen utförs i avdelning 1 och då inte bara Stockholm utan även Enköping, Södertälje och Uppsala.

25 % av mätningen utförs i avdelning 1 medan övriga 75 % är fördelade på övriga landet.

Statistiken för helåret 2022 visar också bäst lönsamhet i Stockholm medan Norr- och Västerbotten kommer därefter med fyra kronor lägre.

Sämst lönsamhet på ackordet var det i avdelning 10 Mellannorrland.