Målarna brukar definiera sig själv som ett löneförbund, vilket förpliktigar oss att vara duktiga på just lönefrågor.

Utgångspunkten är att våra medlemmar alltid skall få sin andel av det vi bidrar med genom vårt arbete.

Genom hela vår historia kan vi följa detta drag hos oss, i synnerhet kommer detta till uttryck genom vårt engagemang för ackordet. Ett lönesystem som ser till att en produktivitetsökning alltid faller rakt ut i lönekuvertet.

Samtalar mindre

En del av utbildningen till målare är att lära sig arbeta på ackord, något som i mindre utsträckning handlar om att jobba fortare utan mer om att använda tiden på arbetsplatsen på ett optimalt sätt, samt att lära sig ta betalt för det arbete som utförts.

Ett lönesystem som ser till att en produktivitetsökning alltid faller rakt ut i lönekuvertet.

När jag jobbade som målare under 80 talet var samtalet om lön, vilka objekt som gick bra respektive dåligt ständigt levande. Inga uppgörelser blev hemliga någon längre tid. Det var dessa samtal som väckte mitt intresse att lära mig mer om vårt avtal. Jag är rädd för att dessa samtal har blivit mindre vanliga med åren.

Kampen med inflationen

Föga förvånande blev 2022 ett år där medlemmarnas löner inte når upp till inflationen som blev 8,4 %. Medlingsinstitutet har räknat fram att reallönerna på hela arbetsmarknaden minskade i genomsnitt med 5,4 %. För målare blev utvecklingen under förra året ett minus på 3,24 % alltså något bättre än snittet.

Det som blir uppenbart när jag läser statistiken är att målarnas ackordslönesystem är det lönesystem som visat sig bäst kunna ta upp kampen med inflationen, som tyvärr även det är ett minus med 1,7%.

I årets avtalsrörelse har vi gjort en ovanligt stor satsning på ackordsprislistan

Vi har nu nyligen avslutat årets avtalsrörelse. Vad din och kollegornas löner i verkligheten landar på beror på många faktorer, inte minst de nu pågående lokala utläggningsförhandlingarna på måleri och lönerevisioner på lackering.

Du kan tjäna mer

Jobbar du som målare har du även rätt att få jobba på ackord. Enligt förra årets statistik så är löneskillnaden mellan ackordet och tidlönen nära 33 kr/timme, till ackordets fördel. Det finns ett sedan länge etablerat samband mellan lönenivåerna i tidlönesystemet och ackordet, där ackordslönerna tendrar att trycka även tidlönerna uppåt.

I årets avtalsrörelse har vi gjort en ovanligt stor satsning på ackordsprislistan som vi hoppas kan understödja denna utveckling.

Oavsett vilket lönesystem du jobbar på idag, så finns där pengar att hämta genom att lära dig mer om ditt kollektivavtal. Varje år genomför din avdelning lokala kurser med ett studiematerial som heter ”Din tid, din lön”.

Avsätt några timmar till hösten att lära dig mer om ditt avtal. Det kan mycket väl visa sig vara din näst bästa framtidsinvestering, efter medlemskapet i Målarna. Tillsammans är vi starka vilket blev helt uppenbart i årets avtalsrörelse, som inte hade lyckats utan stödet från våra medlemmar.

Avslutningsvis vill jag önska dig och din familj en riktigt härlig sommar.