För en tid sedan deltog jag i en paneldebatt på Lunds universitet, med den retoriska frågan, är vår demokrati hotad och vilka lärdomar kan vi dra från historien?

Paneldebatten var avslutningen på det nionde arbetarhistoriska mötet, som hade samlat forskare från hela Sverige.

Jag hade möjlighet att lyssna in på några seminarier, till exempel effekten av historiska försök att koppla löneutvecklingen till kostnadsutvecklingen i efterkrigstidens Sverige.

Något som för övrigt hängde med in på 80-talet, och som dessutom är högaktuellt med en galopperande inflation. 

Fackliga kunskaper

Ett annat intressant arbete går ut på att studera vad facklig organisationsgrad har för effekt på löneutvecklingen.

Jag är både tacksam och ödmjuk inför det faktum att människor på universitet och högskolor lägger ned arbete på att forska kring det vi gör, och de effekter det har fått på samhällsutvecklingen.

Att kunna sin historia är nödvändigt för att förstå sin samtid, och en förutsättning för att ha en välgrundad uppfattning om framtiden.

Utmaningen jag tar med mig är hur vi får denna kunskap med in i vårt fackliga arbete av idag, inte minst in i den fackliga utbildningen.

Att kunna sin historia är nödvändigt för att förstå sin samtid, och en förutsättning för att ha en välgrundad uppfattning om framtiden.

En förutsättning för demokrati

Tillbaka till frågan om vår demokrati är hotad?

När jag talade tog jag min utgångspunkt i att vi som lever och verkar i Sverige tillhör de lyckligt lottade 6,4 procenten av jordens befolkning som bor i ett av 20 länder som har full demokrati.

De senaste 15 åren har dock utvecklingen stadigt gått åt fel håll, både i Europa och världen i övrigt.

En förutsättning för fria och demokratiska samhällen är en närvaro av fria och demokratiska fackföreningar.

När vi zoomar in på just fackliga rättigheter så är två helt centrala; rätten att organisera sig i fackföreningar och rätten att kollektivt förhandla.

Dessa för oss så självklara rättigheter kränks i 87 procent av alla länder. En förutsättning för fria och demokratiska samhällen är en närvaro av fria och demokratiska fackföreningar.

Måltavla för mordhot

När vi idag summerar den senaste valrörelsen i Sverige kan vi utöver det oroväckande faktumet att valdeltagandet för första gången på länge minskar, konstatera att det politiska samtalet präglas av polarisering, personangrepp, överdrifter och ett respektlöst förhållande till fakta.

Detta har lett till att förtroendevalda politiker har blivit måltavla inte bara för personangrepp utan även mordhot, vilket är ett hot inte bara mot en person utan mot vår demokrati.

Partier som gör anspråk på platser i våra folkvalda församlingar måste ta ansvar.

Det måste vara så att partier som gör anspråk på platser i våra folkvalda församlingar måste ta ansvar för vad den polariserade debatten får för konsekvenser ute bland partiets gräsrötter.

SD-svansen intar utan tvekan en särställning i dessa frågor.

Hotet mot fackliga rättigheter

När det kommer till våra fackliga rättigheter så finns idag bland riksdagens högerkonservativa majoritet, partier som har föreslagit inskränkningar i strejkrätten.

Från SD, som utgör stödhjul åt nuvarande regering, finns förslag om att ta bort rätten att utse skyddsombud och införandet av en statlig a-kassa. Från EU kommer hot om lagstadgade minimilöner.

Förslag som innebär ett angrepp på fackets rätt att existera.

Förslag, som om de skulle bli verklighet, innebär ett angrepp på fackets rätt att existera och själva utforma sina stadgar och förhandla om löner och villkor.

Så JA, det finns hot mot demokratin även i Sverige – men vi har ännu så länge förmågan att möta dem.