Målarna och Målerifakta AB har tecknat två-årigt kollektivavtal för mätarna. Lönerna ökar med 4,1 procent i år och 3,3 procent nästa år. Det innebär att lägsta lön enligt avtalet från 1 juli 2023 är 32 375 kronor och från 1 juli 2024 är den 33 443 kronor.

I parametrarna för de rörliga lönedelarna, som i avtalet kallas premielön, prioriteras ersättning per ackordsräkning.

– Det var avtalsrådets prioritering. Ett sätt att anpassa lönesystemet för lågkonjunktur, säger ombudsman Joakim Nexbo och förklarar:

– I en lågkonjunktur blir det färre stora jobb och fler små jobb.

Joakim Nexbo
Målarnas ombudsman Joakim Nexbo.

Arbetsmiljö i en arbetsgrupp

Frågor rörande ett arbetsmiljöavtal har parterna lagt i en arbetsgrupp med målet att implementera i avtalet under första avtalsåret.

– En svår och viktig fråga gällande arbetsmiljö för mätarna är att utse skyddsombud på så små arbetsställen, säger Joakim Nexbo som har förhoppningar att exempelvis det ska kunna lösa sig genom avtalet.

Kollektivavtalet för anställda mätare inom Målerifakta AB omfattar strax under 40 mätare runt om i landet.