Vi här inne har otroligt mycket makt att påverka, något som våra medlemmar har gett oss genom att ge oss sitt förtroende.  Och då är det vår skyldighet att lyfta blicken och se de problem vi har i samhället idag.

Kamrater, det är inte acceptabelt att våra barn tar sina liv, för att ingen hör deras rop på hjälp. Det är inte acceptabelt att anställda inom vården får orimliga förutsättningar för att klara sina jobb. Det är inte acceptabelt, att hela tiden effektivisera på bekostnad av de anställdas mående.

Facket är tryggheten och anständigheten i arbetslivet.

För oss är det självklart att facket och politik hör ihop. För oss är facket i framtiden den hjälpande handen för medlemmen som har det svårt. För oss är facket tryggheten och anständigheten i arbetslivet. För oss kan facket komma att betyda så mycket mer i samhällsbygget än vad det är idag.

”Vi är framtiden”

Vi ser framför oss en fackföreningsrörelse som tar strid för arbetarens rätt genom att bygga skolor, samtidigt som den påverkar politiken i rätt riktning. Vi jobbar med folkbildning. Vi tror att vi i framtiden kommer att jobba mer med omställning och arbetsförmedling.

Vi ser framför oss en fackföreningsrörelse som tar strid för arbetarens rätt.

Och det är bara några av de frågor vi driver. När jobben förändras och utvecklas kommer vi vara längst fram i ledet och vara förberedda.

Vi är inget försäkringsbolag – vi är en medlemsorganisation. Och vi är framtiden.

Vi måste skaka av oss manteln från den gångna tiden och vara visionärerna. Vi kan inte vänta på att politiken ska ta den rollen.

Var är Sverige? Sverige är här.

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.