Bela Ruff ansökte om tjänstledighet, en dag i veckan med start i januari 2019. Han skulle lära sig om datorer och ekonomi meddelade han sin chef på målerifirman Stoby i Malmö, som beviljade ledigheten.

De två kommande åren ansökte han om tjänstledigt av samma orsak och fick det beviljat.

– Min förhoppning var att jag skulle kunna jobba lite extra på kontor när jag snart går i pension, säger Bela Ruff som såg ett behov av en extra inkomst.

I stället fick han sparken. Nu är Bela Ruff 64 år och arbetssökande. Samtidigt lider han av Bechterews sjukdom, en kronisk inflammation i lederna.

– Jag är helt säker på att de ville bli av med mig på grund av att jag var sjukskriven ofta, säger Bela Ruff.

Fallet togs till Arbetsdomstolen

I juni 2021 ville företaget veta hur det gick med studierna och hur länge de skulle pågå men fick, enligt företaget, inget bra svar. Målerifirman begärde då att få ett kursintyg för studierna. Intyget var från ett företag som ägnar sig åt export och import, och även det var svepande.

Under hösten 2021 startade därför arbetsgivaren en utredning om Bela Ruffs studier. Den ledde fram till att mannen avskedades. Företaget ansåg att mannen vilselett företaget och inte kunnat styrka att han verkligen studerat. 

– Jag har inte gjort något fel, jag har studerat på mina lediga dagar och jag känner mig förtalad, förnedrad och smutskastad, säger Bela Ruff som arbetat tio år på Stoby.

Målareförbundet stöttar Bela Ruff

Målareförbundet anser att arbetsgivaren gjort fel som gett Bela Ruff sparken. När förhandlingarna inte gick vägen tog facket fallet till Arbetsdomstolen, som gav arbetsgivaren rätt.

– Vi tycker det är anmärkningsvärt att den anställde är skyldig att veta lagstiftningen och att arbetsgivaren inte har något ansvar. Arbetsgivaren har ju godkänt ledigheten vid tre tillfällen, säger Linda-Li Käld på Målareförbundet och fortsätter:

– Vi blev förvånade över så hård dom. Uppsägning på saklig grund, som var vårt andra yrkande, diskuterades inte ens.

Facket anser att studierna var okej

Målareförbundet anser att Bela Ruff studerat. Han hade kontaktat en bekant på handelsföretaget som jobbar med bokföring. Hon skulle lära honom grunderna, främst genom att mannen satt bredvid henne på kontoret. Det var fråga om studier varvade med praktik.

Arbetsdomstolen konstaterar i sin dom att studieledighetslagen ger anställda stor frihet att välja både vilka studier man vill vara tjänstledig för och i vilken form studierna ska ske. 

Men enligt rättspraxis ska det finnas en viss plan och utbildningens upplägg ska bestämmas på förhand. 

Så var det inte med Bela Ruffs studier, enligt Arbetsdomstolen. Och därför var det rätt att avskeda honom.