Det är brist på bostäder samtidigt som arbetslösheten i byggbranschen ökar och allt fler företag gå i konkurs. Byggnads, Målarna, GS och Elektrikerna menar att det går att lösa med politiska beslut.

Träarbetaren Stefan Slottensjö i Stockholm startade i höstas tillsammans med andra byggnadsarbetare en namninsamling som sedan spred sig till andra yrkesgrupper på byggena. Och det regionala initiativet blev nationellt.

I tisdags kväll, den 6 februari, samlades hundratals byggnadsarbetare med plakat och banderoller på Sergels torg.

– Vi har fått in 18 000 namnunderskrifter som vi ska lämna över till bostadsminister Andreas Carlsson. Först var han inte intresserad av att träffa oss, men nu ska han tydligen ta emot namnlistorna, sa Stefan Slottensjö till tidningen Arbetet inför manifestationen.

Antal påbörjade bostäder

2022: 59 000
2023: 27 000 (prognos)
2024: 19 500 (prognos)

Boverket beräknar ett behov av 67 300 nya bostäder per år fram till 2030.