2023 var ett mörkt år när det kommer till döda på våra arbetsplatser. Under året förolyckades 64 personer på jobbet.

Som jämförelse kan nämnas att det under 2023 var 55 personer som skjutits till döds, vilket med rätta klassas som ett stort samhällsproblem och ska bekämpas med alla till buds stående medel. Men mätt i uppmärksamhet och politisk debatt är det stor skillnad på de två sifforna.

Det är inget orimligt krav att få komma hem levande efter jobbet

Jag tycker att det är hög tid behandla rätten till en god och säker arbetsplats, med mycket större kraft än som sker idag. Det är inget orimligt krav att få komma hem levande och oskadad efter jobbet.

Byggbranschen med alla våra yrken, är en av de branscher som sticker ut, här borde inte bara politiken utan även fack- och arbetsgivarorganisationer göra mer.

Kollektivavtal löser problem

Ett av problemen i branschen är den höga andelen utländsk arbetskraft med i många fall bristfällig yrkes- och säkerhetsutbildning.

Lägg sedan till långa underentreprenörskedjor, som i sin ytterkant innehåller människor utan arbets- och uppehållstillstånd. Det säger sig självt, att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete under sådana förhållanden är näst intill omöjligt. Vi som parter har en stor del av verktygslådan i egna händer genom kollektivavtalen.

Bra exempel på H2 Green steel

Att det går är det nyligen tecknade avtalet mellan Byggnads och H2 Green Steel bevis för.

Inför den stora industrietableringen i Boden, som beräknas sysselsätta 4 500 byggnadsarbetare, har parterna kommit överens om att allt arbete ska omfattas av svenska kollektivavtal, UE begränsas till två led, och facket har oinskränkt tillträde till arbetsplatsen.

Tyvärr hör detta till ovanligheterna då Svenskt näringsliv och medlemsförbunden konsekvent motsatt sig denna typ av initiativ, i allt från kontrollfunktioner i offentlig upphandling till krav på kollektivavtal.

En viktig komponent för att säkerställa trygga villkor på en arbetsplats är en bra yrkesutbildning. Tyvärr har företagen i byggbranschen i hög grad gått från att utbilda egna lärlingar till att i stället jobba med UE och bemanning.

Regeringen, med understöd av SD, verkar inte förstå allvaret i situationen.

Det är dags för arbetsgivarna att välja sida. Valet står mellan att som parter stå enade i kampen mot osäkra arbetsplatser, långsiktigt säkra vårt framtida kompensbehov genom en väl fungerande yrkesutbildning, med egen personal, eller vara fokuserad på det enskilda företagets rätt att kortsiktigt maximera vinst.

Regeringen, med understöd av SD, verkar inte förstå allvaret i situationen, vilket visar sig i oförmågan att lägga förslag som skulle kunna göra skillnad.

I stället ägnar de sig åt att hota ta bort fackens rätt att utse skyddsombud och att prata om begränsningar för arbetskraftsinvandring från tredje land. Samtidigt som man inte vill stöta sig med näringslivets hunger efter billig arbetskraft.