Lorentz Neverland som tidningen tidigare berättat om fick sina eksem orsakade av konserveringsmedlet kathon godkänt som arbetsskada.

Paul Weiz berättar att Lorentz fått livränta och att även ytterligare en målare fått eksemen godkända som arbetsskada.

– Mina farhågor besannades inte. Det var skönt, säger Paul Weiz och berättar att övriga sex drabbade jobbar vidare trots problem med allergin.

Ett stort egenansvar hos målarna

Man har länge vetat att det är farligt men det ligger ett stort egenansvar hos målarna att hålla koll på vilka ämnen och vara uppmärksam på utslag i huden.

Paul Weiz tror inte att målarna har så bra koll på vilka faror som finns med produkterna de använder.

– De kan alltid ringa till oss i facket för att få råd. Färgtillverkarna är mer hemlighetsfulla med vad deras recept innehåller.

Allmänläkarna har väldigt liten kunskap

Hans uppfattning är att allmänläkarna har väldigt liten kunskap och information om dessa hudproblem. Hudläkare och företagsläkare kan remittera till någon av landets arbets- och miljömedicinska kliniker.

Eftersom det på kort tid var åtta målare som kontaktade Paul Weiz för sina hudproblem så blev det ett stort fokus på kathon i just Västsverige.

– Därför är målarna här ganska välinformerade.

Men Paul Weiz tror att mörkertalet är stort och att hudproblemen finns hos målare i hela landet.