Söndagen den 21 april 2019

← Senaste numret • 4 2019

Målarnas Facktidning nr 4 - 2019
Klicka på bilden

  • Bild: Jan-Erik Johansson/Pixabay/Montage (Bilden har inget samband med texten)

  • Olika tider innebär olika kunskaper. -94 började man visserligen ta allvarligare på emissioner, men samtidigt såg Arbetarskyddsstyrelsen inga problem med de färger som i dag har konstaterats kunna ge allergier och bestående hudbesvär (sista stycket).

Linoljefärg: En modern historia med nya faror

Nyheter

På 80-talet fick linoljefärg och renovering med ”naturfärger” ett uppsving. Inte minst för att modernare plastfärger i flera fall visat sig förödande på antikvariska och k-märkta byggnader och snickerier.


Men i samband med uppsvinget kom larm från yrkesmålarna om hälsoproblem som trötthet, yrsel huvudvärk och allergiska reaktioner. Problemen med lösningsmedel var känt sedan en tid och restriktioner gällde för arbete inomhus med dessa sedan mitten 80-talet.


Men vid sidan av detta började fler hälsorisker misstänkas.


LÄS ÄVEN: Facket är försiktigt positivt till lösningsmedelsfri linoljefärg


I en skrivelse riktad till Arbetsmiljöverket i början av 90-talet begärde Svenska Målareförbundet att frågan skulle utredas. En studie gjordes då kring torkförloppet som konstaterade att när linoljebaserade produkter torkar avges flyktiga ämnen, framför allt ett flertal aldehyder samt karboxalsyror. Dessa kan vara irriterande för ögon och slemhinnor i höga koncentrationer och vissa aldehyder (formaldehyd och acetyldehyd) är cancerogena.


Hur höga koncentrationer det handlade om krävde dock flera studier och i väntan på dessa skickade Arbetarskyddsstyrelsen ut ett brev till Målareförbundet, Målarmästarna och andra inom branschen där man konstaterade att ”Kunskapen om mekanismen för och emissionen under torkningsförloppet för linoljan är bristfällig. Det är känt att vissa aldehyder bildas men några systematiska studier av emissionen har inte redovisats.”


LÄS ÄVEN: Deras lösningsmedelsfria linoljefärg ger målaren alternativ


Fler studier krävdes alltså och tills vidare rekommenderades ”restriktiv användning” av färger med linolja. Från fackligt håll anammades myndighetens rekommendation för yrkesverksamma målare i mesta möjliga mån.


Men när det gäller studier kring torkningsförlopp och aldehyder går det bara att hitta några få resultat sedan dess om man letar på nätet. Ingen av dessa pekar på att just aldehyderna är något gränsvärdesproblem, men det är ont om fakta på området:


Previa gjorde tillsammans med Yrkes- och Miljömedicinska kliniken i Örebro en mätning -97 efter ommålning av Hagabadet i Göteborg. Man tog prover både före, under och efter strykningarna vid olika tidsintervall.


Inga nivåer över gränsvärdena noterades men att lukten kunde vara ett problem; ”dock känner man lukt och för känsliga personer kan det ej uteslutas påverkan på ex. nässlemhinnan.”


LÄS ÄVEN: Vad betyder miljö- och hälsomärkningarna?


En annan avhandling från Miljökemi, Umeå Universitet 2003 konstaterar att koncentrationen av luftburna aldehyder efter linoljefärg är som högst efter två dygn och avtar sedan olika fort beroende på en rad faktorer som temperatur, luftfuktighet och underlag.


Sugande underlag som kräver mycket färg, till exempel kalkputs och gips, kan ge högre koncentration av aldehyder i början. Deras mätningar på arbetsplatser visade att målare inte utsatts för för höga värden förutom vid sprutmålning där värdet för formaldehyd överskridits.


Även flera linoljefärgtillverkare har låtit analysera sina färger och där går det förstås inte hitta någon som inte presenterar låga nivåer.


Färgen tillverkas och blandas fortfarande på en rad olika sätt med olika tillsatser och kvalitéer på linfröoljan. Någon övergripande redovisning för torkningsförlopp och eventuella emissioner går därför inte att finna utan här är det tillverkarens datablad och emissionstester som gäller.


Jan-Erik Johansson

malarnas@lomediehus.seMaila artikeln  Dela på Facebook
2019-04-08 13:40


Mer Nyheter

Raka av dig skägget – om andningsskyddet ska hjälpa

Har du skägg? Då är risken att andningsskyddet inte fungerar som den ska. Damm och kvart...

Gratis ActionRun för dig och kollegorna

MÅLARNYTT Caparol bjuder på anmälningsavgiften till Work Hard Stay Healthy Challenge om ...

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Regeringen godkände i dag lagförslaget om ändrad strejkrätt. Nu återstår bara ett riksdag...

Förbifart-entreprenör får lämna efter stora brister

Trafikverket häver avtalet med Förbifart-entreprenören Lovön samverkan AB, som byggt en a...

Ett laddat möte vid val av förtroendevalda i Göteborg

Göteborgssektionens årsmöte var välbesökt. 76 röstberättigade av de 1100 medlemmarna slöt...

Saco uppmanar till civilkurage på jobbet

Knappt hälften av de tillfrågade tror att chefen skulle tillrättavisa en person som drar ...

Ylva Johansson: “Vi måste göra mer”

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson mötte förtroendevalda i samband med Elektrikerförb...

Kommunal döms för att ha diskriminerat vuxenstuderande

Det var fråga om diskriminering som har samband med ålder när fackförbundet Kommunal neka...

I gula västar krävde de ansvar för döda arbetare

Life before profit! Det var budskapet när unga fackliga representanter från Europeiska b...

Vibrationsskador: Du ska ha bra vibrationer

Vibrationsskador, buller och damm. Mycket går att åtgärda eller förbättra, men samtidigt ...

Nyheter

Raka av dig skägget – om andningsskyddet ska hjälpa

Har du skägg? Då är risken att andningsskyddet inte fungerar som den ska.
Damm och kvartsdamm innebär stora risker för anställda inom bygg. Men för att andningsskyddet ska hjälpa krävs ett renrakat ansikte.
Det här påpekar Previas arbetsmiljöingenjör Roger Flodin i tidningen Byggnadsarbetaren.
LÄS …

...

Gratis ActionRun för dig och kollegorna

MÅLARNYTT
Caparol bjuder på anmälningsavgiften till Work Hard Stay Healthy Challenge om ni ställer upp med ett lag.
Det gäller ett stort arrangemang kallat Work Hard Stay Healthy Challenge som görs i samarbete med arrangören ActionRun som bidrar med Sveriges största hinderbanor i stadsmiljö.
LÄS ÄVEN: 

...

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Regeringen godkände i dag lagförslaget om ändrad strejkrätt. Nu återstår bara ett riksdagsbeslut innan förändringarna träder i kraft i sommar.
Det var på ett regeringssammanträde i dag, torsdag, som beslutet formellt fattades, skriver Arbetet. Förslaget om ändrad strejkrätt ska läggas fram för riksdagen. Om allt går som …

...

Förbifart-entreprenör får lämna efter stora brister

Trafikverket häver avtalet med Förbifart-entreprenören Lovön samverkan AB, som byggt en av tunnlarna i Stockholm. Arbetsmiljöbristerna var för stora.
”En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid har Trafikverket landat i detta beslut. Vi bedömer därför att …

...

Ett laddat möte vid val av förtroendevalda i Göteborg

Göteborgssektionens årsmöte var välbesökt. 76 röstberättigade av de 1100 medlemmarna slöt upp, vilket är många i dessa sammanhang.
– Hur personer i frågan om strejkrätten har agerat har skapat en splittring som i sin tur har delat oss i två sidor, från båda håll hade det mobiliserats, säger Jesper Jinesjö …

...

Saco uppmanar till civilkurage på jobbet

Knappt hälften av de tillfrågade tror att chefen skulle tillrättavisa en person som drar ett sexistiskt eller rasistiskt skämt. Det visar en färsk undersökning som Novus Opinion utfört på uppdrag av Saco.
– Att man inte fullt ut litar på att chefer står upp för medarbetarna skapar en rädsla och …

...

Ylva Johansson: “Vi måste göra mer”

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson mötte förtroendevalda i samband med Elektrikerförbundets facklig-politiska konferens. Tidningen passade på att ställa några frågor.
Hur ska regeringen arbeta för att minska dödsolyckorna på arbetsplatserna?
– Vi måste göra det som krävs för att vända utvecklingen. Jag måste också inse att det finns de som kan de här …

...

Kommunal döms för att ha diskriminerat vuxenstuderande

Det var fråga om diskriminering som har samband med ålder när fackförbundet Kommunal nekade en kvinna som studerar på Komvux studerandemedlemskap. Det konstaterar Stockholms tingsrätt i en aktuell dom.
Kvinnan från Helsingborg studerade vård- och omsorgsprogrammet inom den kommunala vuxenutbildningen.
När kvinnan sökte studerandemedlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet nekades hon detta eftersom …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o LO Mediehus - Box 826 - 101 36 Stockholm

Om Kakor