Torsdagen den 20 juni 2019

← Senaste numret • 5 2019

Målarnas Facktidning nr 5 - 2019
Klicka på bilden

Visfestivalen Kontraband inleder Dan Andersson-veckan

Visfestivalen Kontraband inleder Dan Andersson-veckan

KULTUR I Ludvika, Dalarna, finns en stark vistradition. Varje år hyllas skalden Dan Andersson med en hel vecka. Denna sommar invigs veckan med Visfestivalen kontraband den 27 juli, med några av landets främsta visartister, alla från Dalarna och de flesta från Ludvika.

  • Bild: Jan-Erik Johansson/Pixabay/Montage (Bilden har inget samband med texten)

  • Olika tider innebär olika kunskaper. -94 började man visserligen ta allvarligare på emissioner, men samtidigt såg Arbetarskyddsstyrelsen inga problem med de färger som i dag har konstaterats kunna ge allergier och bestående hudbesvär (sista stycket).

Linoljefärg: En modern historia med nya faror

Nyheter

På 80-talet fick linoljefärg och renovering med ”naturfärger” ett uppsving. Inte minst för att modernare plastfärger i flera fall visat sig förödande på antikvariska och k-märkta byggnader och snickerier.


Men i samband med uppsvinget kom larm från yrkesmålarna om hälsoproblem som trötthet, yrsel huvudvärk och allergiska reaktioner. Problemen med lösningsmedel var känt sedan en tid och restriktioner gällde för arbete inomhus med dessa sedan mitten 80-talet.


Men vid sidan av detta började fler hälsorisker misstänkas.


LÄS ÄVEN: Facket är försiktigt positivt till lösningsmedelsfri linoljefärg


I en skrivelse riktad till Arbetsmiljöverket i början av 90-talet begärde Svenska Målareförbundet att frågan skulle utredas. En studie gjordes då kring torkförloppet som konstaterade att när linoljebaserade produkter torkar avges flyktiga ämnen, framför allt ett flertal aldehyder samt karboxalsyror. Dessa kan vara irriterande för ögon och slemhinnor i höga koncentrationer och vissa aldehyder (formaldehyd och acetyldehyd) är cancerogena.


Hur höga koncentrationer det handlade om krävde dock flera studier och i väntan på dessa skickade Arbetarskyddsstyrelsen ut ett brev till Målareförbundet, Målarmästarna och andra inom branschen där man konstaterade att ”Kunskapen om mekanismen för och emissionen under torkningsförloppet för linoljan är bristfällig. Det är känt att vissa aldehyder bildas men några systematiska studier av emissionen har inte redovisats.”


LÄS ÄVEN: Deras lösningsmedelsfria linoljefärg ger målaren alternativ


Fler studier krävdes alltså och tills vidare rekommenderades ”restriktiv användning” av färger med linolja. Från fackligt håll anammades myndighetens rekommendation för yrkesverksamma målare i mesta möjliga mån.


Men när det gäller studier kring torkningsförlopp och aldehyder går det bara att hitta några få resultat sedan dess om man letar på nätet. Ingen av dessa pekar på att just aldehyderna är något gränsvärdesproblem, men det är ont om fakta på området:


Previa gjorde tillsammans med Yrkes- och Miljömedicinska kliniken i Örebro en mätning -97 efter ommålning av Hagabadet i Göteborg. Man tog prover både före, under och efter strykningarna vid olika tidsintervall.


Inga nivåer över gränsvärdena noterades men att lukten kunde vara ett problem; ”dock känner man lukt och för känsliga personer kan det ej uteslutas påverkan på ex. nässlemhinnan.”


LÄS ÄVEN: Vad betyder miljö- och hälsomärkningarna?


En annan avhandling från Miljökemi, Umeå Universitet 2003 konstaterar att koncentrationen av luftburna aldehyder efter linoljefärg är som högst efter två dygn och avtar sedan olika fort beroende på en rad faktorer som temperatur, luftfuktighet och underlag.


Sugande underlag som kräver mycket färg, till exempel kalkputs och gips, kan ge högre koncentration av aldehyder i början. Deras mätningar på arbetsplatser visade att målare inte utsatts för för höga värden förutom vid sprutmålning där värdet för formaldehyd överskridits.


Även flera linoljefärgtillverkare har låtit analysera sina färger och där går det förstås inte hitta någon som inte presenterar låga nivåer.


Färgen tillverkas och blandas fortfarande på en rad olika sätt med olika tillsatser och kvalitéer på linfröoljan. Någon övergripande redovisning för torkningsförlopp och eventuella emissioner går därför inte att finna utan här är det tillverkarens datablad och emissionstester som gäller.


Jan-Erik Johansson

malarnas@lomediehus.seMaila artikeln  Dela på Facebook
2019-04-08 13:40


Mer Nyheter

Strejkrätten begränsas – beslut klubbat i riksdagen

Förslaget om begränsningar av strejkrätten har klubbats av riksdagen. Den nya lagen börja...

Farligt kvartsdamm sprids vid Förbifarten-bygget

Flera inspektioner av Förbifart Stockholm under våren visar stora brister i hanteringen a...

Ytterligare stämning om restid

Målareförbundet har lämnat in ytterligare en stämning till Arbetsdomstolen gällande en må...

Enkät: Svårt att få ut lärlingar i arbetslivet

Det finns stora problem med att få anställning som lärling på flera håll i landet. Det vi...

Mikael fick inget jobb – tvingades flytta hem

Mikael tog lån för att utbilda sig till målare. Men när han behövde lärlingsplats tog det...

Ida inspirerar andra: ”Du kan också göra det här”

Ida Lindgren-Hawée säger så här om att hon är aktiv i facket: – Varför ska jag pröjsa fö...

Colorama växer med Svenska Färghusgruppen

Från 1 januari nästa år införlivas Svenska Färghusgruppens butiker i Colorama. Det inneb...

Förare omkom när grävmaskin föll över stup

En man i 45-årsåldern miste sitt liv i förra veckan när han utförde arbete med en grävmas...

Kraftig höjning av maxstraff för arbetsmiljöbrott på företag

Från 10 till 500 miljoner. Så mycket ska maxbeloppet höjas för de företagsböter som bland...

Finns det bly i färgen? – så borstar du fasaden säkert

Utomhussäsongen är igång och andra färghinkar kommer fram. Vi har tittat närmare på förek...

Nyheter

Strejkrätten begränsas – beslut klubbat i riksdagen

Förslaget om begränsningar av strejkrätten har klubbats av riksdagen. Den nya lagen börjar gälla den 1 augusti. Då blir det svårare att ta till strejkvapnet mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal.
Den utdragna konflikten i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet strejkade för att få till ett kollektivavtal, har nu fått effekter …

...

Farligt kvartsdamm sprids vid Förbifarten-bygget

Flera inspektioner av Förbifart Stockholm under våren visar stora brister i hanteringen av kvarts. I slutet av maj såg Arbetsmiljöverkets inspektörer hur en ”stor kaskad av damm” spreds på byggarbetsplatsen vid trafikplats Akalla.

I ett inspektionsmeddelande noterar …

...

Ytterligare stämning om restid

Målareförbundet har lämnat in ytterligare en stämning till Arbetsdomstolen gällande en målare som de hävdar har rätt till betald arbetstid till och från kunden där arbetet utförts.
De hänvisar till EU-rättens dom men också kollektivavtalet för målare.
Den stämningsansökan som lämnats in riktar sig dels till firman som de kräver …

...

Enkät: Svårt att få ut lärlingar i arbetslivet

Det finns stora problem med att få anställning som lärling på flera håll i landet. Det visar en sammanställning av den enkät som Målarnas Facktidning nyligen gjort.
Samtliga yrkesutbildningsansvariga inom Målareförbundets avdelningar har svarat på frågorna.
I mars gjorde Målarnas Facktidning en rundringning till de yrkesutbildningsansvariga inom förbundet.
Ett antal frågor …

...

Mikael fick inget jobb – tvingades flytta hem

Mikael tog lån för att utbilda sig till målare. Men när han behövde lärlingsplats tog det stopp. Efter några månader blev han både arbetslös och bostadslös.
– Det sägs att branschen behöver målare, men så verkar det inte vara, konstaterar han.
Mikael Cassegård i Varberg är 46 år. Han hade …

...

Ida inspirerar andra: ”Du kan också göra det här”

Ida Lindgren-Hawée säger så här om att hon är aktiv i facket:
– Varför ska jag pröjsa för något om jag inte är med och gör min röst hörd?
Hon var en av kvinnorna som träffades när Målareförbundet och Elektrikerförbundet höll en gemensam nätverksträff i Solna.
På träffen i avdelning 1 lärde …

...

Colorama växer med Svenska Färghusgruppen

Från 1 januari nästa år införlivas Svenska Färghusgruppens butiker i Colorama.
Det innebär en ökning från 158 till 173 butiker vilket gör Colorama till den största oberoende färghandelskedjan i Norden.
Colorama omsätter i dag cirka 2,65 miljarder svenska kronor per år varav ungefär hälften utgörs av försäljning till den professionella …

...

Förare omkom när grävmaskin föll över stup

En man i 45-årsåldern miste sitt liv i förra veckan när han utförde arbete med en grävmaskin. Fordonet föll över en kant och rasade mellan 15 och 20 meter.
Det var i måndags förra veckan, den 3 juni, som en man avled när en arbetsplatsolycka inträffade i Långaryd i Hylte …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o LO Mediehus - Box 826 - 101 36 Stockholm

Om Kakor