Att öka antalet medlemmar är dels viktigt av ekonomiska skäl. Medlemsavgifterna är med och finansierar den fackliga verksamheten.

En hög organisationsgrad är också av stor vikt för att vara en part att räkna med på den svenska arbetsmarknaden. Ju fler desto starkare.

För Målarna, till skillnad mot andra fack, har inte pandemin haft effekten att medlemsantalet ökat när arbetsmarknaden skakades om.

För Målarnas medlemmar blev inte arbetslösheten så stor. 

– För målarna har utesäsongen inneburit ”högsäsong”, men det är ovisst hur det kommer att se ut i höst, säger Conny Andersson.

Vi har ändrat vår självbild så vi är medvetna om att det här är en överlevnadsfråga.

Conny Andersson, ombudsman Målarna

Lackerarna korttidspermitterades i större omfattning är målarna.

Det tidigare satta målet att vara 15 000 medlemmar och ha 80 procent organisationsgrad 2020 kommer inte uppnås innan årsskiftet. Andra kvartalet 2020 var 13 679 personer medlemmar i Målarna och organisationsgraden var 71 procent.

En bild på en pensel med runda bubblor över med foton från mötet

Jakten på fler medlemmar

Avdelning 4:s guldmetod ska få hela regionen att växa

Nyheter

Men Conny Andersson berättar att organisationen har lärt sig och under de år sedan målet sattes gjort bra saker.

– Vi har ändrat vår självbild så vi är medvetna om att det här är en överlevnadsfråga. Vi har mer precision i hur vi mäter och avdelningarna har bidragit med aktiviteter på eget initiativ.

Han säger att förbundet och avdelningarna behöver ett målmedvetet fokus på det fortsatta arbetet med rekrytering och organisering. De måste bli bättre att förklara vad förbundet gör och varför ett medlemskap är av betydelse för medlemmarna.

Förbundets strategi är att skriva in elever och samarbeta med Byggnads i en medlemscentral.

Varje region ska dessutom ha en regional rekryteringsansvarig som får mandat och uppdrag att åka ut och hjälpa till där det behövs.

Det här är allas ansvar utifrån uppdrag, roll och verksamhetsområde.

Conny Andersson, ombudsman Målarna

Nya personer ska utbildas för rekryteringsarbetet, och arbetet med att bilda arbetsplatsorganisationer ska öka.

Avdelning 4 har ökat 5 år i rad. Deras arbetssätt har varit lyckat och ska användas i alla avdelningar.

En spargris på en miniräknare som ligger på en bädd av sedlar

Målarna höjer medlemsavgiften

Nyheter

Det handlar om att avdelningens personal och förtroendevalda samlas för riktade insatser på utvalda orter. Med ett strukturerat arbetssätt når man så många målare och lackerare som möjligt.

Det här ska varje avdelning göra under nästa år på minst två orter eller sektioner.

Avdelning 4 har också arbetat utifrån en särskild metod för att få fram duktiga företrädare. De som visar intresse för att ta på sig fackliga uppdrag får en coach som de till en början arbetar tillsammans med och som de även fortsättningsvis får stöttning av. 

– Det här är allas ansvar utifrån uppdrag, roll och verksamhetsområde, säger Conny Andersson.