Målarna har under förra veckan haft sin förhandlingsdelegation samlad och vid flera tillfällen träffat Måleriföretagen i Sverige i syfte att få klart ett avtal innan 15 november.

Lackbranschen

“Vi menar att man måste kunna leva på sin lön”

Avtal 2020

Under helgen var även förbundsstyrelsen samlad för att ta ställning till eventuella beslut.

Natten till måndag stod det klart att det inte fanns något nytt avtal när det gamla löpte ut.

”Vi har behov att samlas i förhandlingsdelegationen för att analysera läget och fatta beslut om hur vi går vidare” skriver Målarna.

Avtalet är inte uppsagt och än har inget varsel lagts.

Idag, måndag vid lunchtid, återupptog parterna samtalen.

Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand uppger att de möter en motpart som är oflexibel, mer ideologisk än tidigare och låst i samordningen inom byggsektorn men också av Svenskt näringsliv.

– Tidigare har de drivit frågor som är viktiga för enskilda företag nu pratar de mer om vad som inte funkar på den fria marknaden. Den fria arbetsledningsrätten är som en röd tråd, säger Peter Sjöstrand.

Här är knäckfrågorna:

  • Arbetstiden: Måleriföretagen vill kunna förlägga arbetstiden mellan 6-18 vilket Målarna inte vill gå med på och säger sig ha stöd för från sina medlemmar.
  • Arbetstidsförkortning: Under flera avtalsrörelser har förhandlingarna lett till fler timmar arbetstidsförkortning. Den är nu på 40 timmar. Nu vill Måleriföretagen förändra kraven för vilka som ska kunna tjäna in arbetstidsförkortning.
  • Betald ledighet: Alla nyanställda målare har rätt till en veckas betald ledighet. Enligt facket har det lett till att företagen tänker till en gång extra innan de säger upp någon över vintern. För när de anställs på våren igen har de rätt till 40 timmars betald ledighet. Även lärlingar som får sin första anställning och inte hunnit tjäna in semester får en veckas ledighet. Arbetsgivarna vill nu förändra så detta bara skulle gälla de som återanställs enligt 25 § i lagen om anställningsskydd.
  • Ackordet: Facket vill göra riktade höjningar för att prislistan ska vara bättre anpassad efter hur produktionen ser ut idag. Måleriföretagen vill inte gå med på detta.
  • Retroaktiv lön: Måleribranschen har inte drabbats av någon omfattande nedgång under coronapandemin och facket anser att Målarna ska få löneförhöjning även de månader som gått när avtalsrörelsen sköts fram.