Parterna i Måleribranschen har träffats för inledande förhandlingar och Peter Sjöstrand rapporterar att samtalsklimatet har varit ovanligt bra.

Peter Sjöstrand i en korridor, med en ikon för Avtal2020 monterat över

Målarnas viktigaste krav: ”Beredda att ta från löneutrymmet”

Avtal 2020

– Vi har pratat mycket med varandra och vi har en ganska klar bild av vad de vill ha i kollektivavtalet och de har nog en bra bild av vad vi vill, säger Peter Sjöstrand.

Liksom tidigare har Måleriföretagen ett yrkande om arbetstiden. Förra gången ville de införa själva arbetstidslagen och frångå det som är överenskommet i kollektivavtalet. Arbetstidslagen innehåller till exempel möjligheten att införa så kallade delade turer. Nu går de inte så långt

– Man vill kunna förlägga arbetstiden mellan 06 och 18. Vi vet att våra medlemmar tycker arbetstiden är bra idag. Så det är ett av deras yrkanden som kommer bli svårast för oss att möta.

För oss ligger fortfarande retroaktiviteten på bordet. Det är rimligt och viktigt att våra medlemmar får löneökningar för den tiden.

Peter Sjöstrand

Industriavtalet som sätter det så kallade märket innehåller en löneökning på 3 procent första perioden och sedan 2,4 procent men inga retroaktiva löneökningar från i våras, då Corona-pandemin satte stopp för avtalsrörelsen och förlängde avtalen till hösten.

– För oss ligger fortfarande retroaktiviteten på bordet. Det är rimligt och viktigt att våra medlemmar får löneökningar för den tiden. Den frågan ser så olika ut inom LO familjen. Hotell- och restaurang har drabbats väldigt hårt av pandemin medan måleribranschen har tuffat på.

Att avtalsperioden genom märket har satts till 29 månader innebär att den tidigare överenskommelsen mellan LO och Svenskt näringsliv om pensioner och försäkringar träder i kraft. Den uppgörelsen vilade på ett långt avtal.

I uppgörelsen ingår bland annat sänkt lägsta ålder för pensionens intjänande och månadsbetalningar till FORA.

Peter Sjöstrand

– I uppgörelsen ingår bland annat sänkt lägsta ålder för pensionens intjänande och månadsbetalningar till FORA. Båda är viktiga för våra medlemmar.

Lackbranschen

“Vi menar att man måste kunna leva på sin lön”

Avtal 2020

Ur LO perspektiv är det viktigt att märket innehåller en låglönesatsning. För Målarna är det inte så många som träffas av den då lönerna redan ligger högre. Nu har det visat sig att arbetsgivarna motsätter sig låglönesatsningen och facken behöver ta en fight.

– Handels har varslat mot bland annat den bakgrunden. Vi drabbas inte direkt men vi kan komma att behöva vidta sympatiåtgärder för de förbund som drabbas.

Kommande vecka har såväl Målarna som Måleriföretagen sina förhandlingsdelegationer samlade och förhandlingarna går in i slutskedet.

– På söndag den 15 november löper avtalet ut och min förhoppning är att vi då har ett nytt avtal. Det är min intention, avslutar Peter Sjöstrand.