– Under de förutsättningar som är har vi fått ett bra kollektivavtal för landets lackerare. För oss är det viktigt att höja lägsta lönerna och det gör vi, säger Målarnas Linda- Li Käld som är avtalsansvarig.

För oss är det viktigt att höja lägsta lönerna och det gör vi

Linda-Li Käld, Målarna

Avtalet följer industrins märke där lönerna höjs med 5,4% i ett avtal om 29 månader, sista året är uppsägningsbart. Tidlön ökar med minst 865 kronor första avtalsperioden och minst 688 kronor andra perioden.

I lönetablån höjs de lägsta lönerna den 1 december 2020 med 4.94 kr per timme för yrkesgrupperna T, A och B samt med 3,5% för övriga yrkesgrupper. Den 1 maj 2022 höjs de lägsta lönerna med 3,93 kr timme för alla yrkesgrupper.

– Från början ville arbetsgivarna höja med procent vilket vi sa nej till. Det ska vara krontal. Nu har vi fått en hybrid där de lägsta lönerna höjs med 3,5 procent första perioden men år två höjs även de med kronpåslag vilket ger mer, säger Linda-Li Käld.

I det nya avtalet omfattas har alla arbetare, inte bara vuxna arbetare, till hälsoundersökning och det förtydligas vad som ingår.

Linda-Li Käld berättar om förbättringar i arbetsmiljö och hälsoundersökning för alla lackerare.

För att förbättra arbetsmiljön ska arbetsmiljörådet arbeta fram förslag till insatser och branschanpassat material för att höja kunskaperna och öka medvetenheten inom arbetsmiljö, diskriminering, rehabilitering och arbetsanpassning.

– Branschen behöver bättre kunskap. Arbetsmiljörådet får i uppdrag att tillsammans med Prevent utforma utbildningar. Det är ett samarbete som varit fruktsamt tidigare.

Parterna har olika syn på hur pensionsavsättningarna ska förändras. Medan arbetsgivarna förordar deltidspension vill facket ha en extra avsättning till pension. Under avtalsperioden ska en arbetsgrupp se över detta.

– Vi är idag inte insatta i vad deltidspension innebär för våra medlemmar.. Vi är överens om en arbetsgrupp så båda parter ska känna sig trygga i att ta ställning i frågan, säger Linda-Li Käld.

De pensionsförändringar som LO och Svensk näringsliv är överens om ska gälla träder i kraft 1 januari 2021. Den innebär att pensionsinbetalningarna görs månadsvis och från tidigare ålder. Innan har pensionsinbetalningar gjorts från 25 år. Nu sänkt åldern succesivt till 24 år 1 januari 2021, från 23 år 1 januari 2022 och från 22 år 1 januari 2023.

Arbetsgivarna kom med krav på stora förändringar av arbetstider och nattarbete, det har de inte fått igenom. Det känns gott

Linda-Li Käld, avtalsansvarig Målarna

– Arbetsgivarna kom med krav på stora förändringar av arbetstider och nattarbete, det har de inte fått igenom. Det känns gott. Arbetsgivarna har fått arbetsfred. Det är vad de fått.

Linda-Li Käld berättar att hon är varm i hjärtat av hejjarop som kommit från medlemmar och avdelningar genom personliga meddelanden och på Facebook. Det var första gången som Målarna varslade på lackavtalet och de har känt ett starkt stöd.