Målareförbundet har inte tidigare behövt varsla om konflikt på det här avtalsområdet så förbundets avtalssekreterare Peter Sjöstrand är förvånad över det läge som uppstått.

Linda-Li Käld vid ett bord

Lackbranschen

Lackerarna säger tydligt nej till nattarbete

Avtal 2020

Linda-Li Käld är avtalsansvarig för lackavtalet och har tidigare sagt till tidningen att motparten Motorbranschens arbetsgivareförbund (MAF) avfärdat fackets krav och i princip erbjudit ett löneavtal utan andra förbättringar som Målarna anser behövs i branschen.

När Målarna sade upp avtalet och varslade om strejk utsåg Medlingsinstitutet tre medlare. Medlingsinstitutet är en statlig myndighet med uppdrag att få till en överenskommelse mellan parterna och förhindra att konflikt bryter ut.

Medlarna träffar parterna för att höra deras yrkanden. Det bud – eller hemställan, som det formellt heter – som medlarna sedan lämnar kan fack och arbetsgivare bara säga ja eller nej till.

Det finns inte utrymme till förhandling.

En tecknad lackspruta med en tecknad knytnäve monterad över.

Lista: Berörs ditt jobb av strejken?

Lista

– Vi har varit väldigt tydliga med vilka frågor som är viktigast för oss. Medlarna ska ju försöka hitta minsta möjliga gemensamma nämnare och då är det självklart viktigt för oss att våra hjärtefrågor finns med, säger Linda-Li Käld.

Målarna vill öka jämställdheten och ge kvinnor i lackeringsbranschen samma villkor som redan finns i Måleriavtalet, där gravida omfattas av samma anställningsskydd som föräldralediga.

De tar också fighten för att de lägsta löneklasserna i avtalet ska höjas lika mycket som övriga. Facket ställer också krav på en extra avsättning till pension i likhet med vad som finns på många andra avtalsområden.

Fack och arbetsgivare är överens om en anpassad hälsokontroll, men när Målareförbundet ställt krav på att den ska skrivas in tydligt i kollektivavtalet har MAF sagt nej.

Här är kraven i lack-konflikten

Avtal 2020

– Vi har haft en väldigt bra process inom förbundet när vi utarbetade de yrkanden vi fört fram, vi vet vad lackerarna tycker är viktigt vilket är en styrka när man förhandlar, säger Linda-Li Käld.

Seko backar Målarna i kampen för jämställdhet och bra löneutveckling.

Byggnads skriver ”Målarna slåss precis som vi för en jämställd bransch med rättvisa villkor och högre pensioner. Och de har vårt fulla stöd!”

Även Elektrikerna backar Målarnas strejkvarsel.

Om parterna inte säger ja till medlarnas bud bryter strejken ut på måndag 21 december klockan 14 och utökas den 7 januari. Just nu gör facket en inventering av fler konfliktobjekt ifall strejken behöver utökas ytterligare.