Dalapro Designspackel är ett brytbart spackel till valfri kulör som först läggs grovt 1-1,5mm. Efter torkning och grovslipning läggs ytterligare ett tunt-tunt spackellager som det synliga och ”levande” skiktet.

Två varv med en topcoat avslutar jobbet som blir en tålig, torkbar yta med betongkänsla i valfri färg.

Även Danalim har en spackelvariant på samma tema. Rustik 636 är ett färdigblandat spackel med tillsatt färg.

Den säljs i sex olika kulörer och även här är det den råa rustika strukturen som ska framhävas.