Johan Ahlbäck kallas ”Arbetets målare” och enligt sina egna ord ville han skildra ”arbetets svarta hänsynslösa själ”.

Vid årets Ahlbäcksdagar ska konstnärliga skildringar uppmärksamma vad som sker inom arbetsmiljöns område och vad som krävs för att människor inte ska riskera livet på arbetsplatsen.

”På liv och död”

Johan Ahlbäcksstiftelsen har sedan 1990 anordnat Ahlbäcksdagarna i Smedjebacken, Dalarna. Årets dagar är 1-2 oktober under rubriken ”På liv och död” – arbetsmiljö genom tiderna.

På senare tid har arbetsplatsolyckorna ökat och skyddsombudens roll ifrågasatts. Dessa fakta blir belysta av socialt medvetna konstnärer, författare, filmare samt företrädare från olika fackförbund under två dagar med föreläsningar, diskussioner och filmvisningar.

Inbjudna fackliga företrädare kommer att ge sina beskrivningar och arbetare kommer på plats eller i bandade intervjuer dela med sig av sina berättelser.

Bilda opinion och påverka utvecklingen

Stiftelsens ambitioner är att bilda opinion och påverka utvecklingen men också att uppmuntra dagens konstnärer och författare till fortsatta skildringar av arbetsmiljön.

Det sker inte minst genom utdelning av Ahlbäckpriset till en konstnär som i Johan Ahlbäcks anda skildrar arbete, arbetare, arbetsliv och arbetsmiljöer samt stipendiet på 7,500 kronor och en veckas fri vistelse i Smedjebacken för unga konstnärer och konststuderande

På kvällen framträder Lucas Stark och hans band med föreställningen: ”Joe Hill – människan, musiken, myten”.

Började i valsverket vid tidiga år

Konstnären Johan Ahlbäck (1895 – 1973) föddes och växte upp i Smedjebacken där han vid tidiga år började i valsverket. Han hade en stark konstnärlig ådra och fick tillfälle till utbildning på Konstakademin i Stockholm.

Efter avslutade studier återvände han till Smedjebacken och fortsatte i hela sitt liv att skildra arbetsmiljöer främst från hyttor och tung industri Bergslagen men även varvsindustrin i Göteborg och glasindustrin i Småland.

Han reste även och dokumenterade industrilivet i Europa.

Hans ateljé finns kvar i Smedjebacken och är öppen för visning och mycket av hans konst finns samlad i ”Ahlbäcksalen”, Folkets Hus, Smedjebacken.

Stöd från Målarna och andra förbund

Ahlbäcksdagarna har fått stöd av flera lokala LO-förbund däribland Målarna avdelning 9, LO-distriktet, Arbetarrörelsens Kulturhistoriska sällskap samt Statens Kulturråd och ABF.

På programmet finns både delar som är gratis och de som kostar. Programmet kommer att läggas ut på www.smedjebacken.se

Anmälan sker till: johan@ahlback.smedjebacken.se