Helena Sandén har varit sakkunnig i en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Det är en rapport som utvärderat de studier som gjorts de senaste åren om arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i den övre rörelseapparaten. Den kompletterar en tidigare rapport från 2012.

Den tidigare rapporten visade att det fanns vetenskapligt underlag för vissa samband mellan arbetsmiljö och besvär i nacke, axlar, armar och händer.

Den nya rapporten, som alltså gått igenom de senare årens studier på området, tydliggör att det tillkommit vetenskapliga studier som visar på en ökad risk att utveckla besvär och sjukdom för fler arbetsmiljöfaktorer, till exempel arbete med framåt-eller bakåtböjd nacke och arbetsställningar där överarmarna lyfts högt.

Efterfrågad av Försäkringskassan

Ett av skälen till att en ny rapport nu tagits fram är att Försäkringskassan efterfrågat en sådan.

En viktig anledning till den nya rapporten är den koppling som finns mellan arbetsskadeförsäkringen och SBU:s rapporter. 

Helena Sandén presenterade SBU rapporten som försäkringskassan nu ska basera sina bedömningar på.

– Försäkringskassan ville ha en uppföljning, för de baserar sina arbetsskadebedömningar på vetenskaplig evidens och då använder de sig bland annat av SBU-rapporterna.

– Och en av de vanligaste arbetsskador de utreder är just muskuloskeletala besvär och sjukdomar, exempelvis smärta i nacke och axlar, säger Helena Sandén.

Vanlig diagnos

Den vanligaste diagnosen som ger långvarig sjukfrånvaro hos målare är just muskuloskeletala diagnoser enligt Afa försäkrings senaste rapport.

Tror du Försäkringskassans bedömningar nu kommer att ändras?

– Ja, definitivt. För nu finns ett större vetenskapligt underlag som pekar på ett samband mellan arbetsmiljön och besvär i nacke, axlar, arm och hand, vilket innebär att det sannolikt blir större chans att en arbetsskadeanmälan blir godkänd.

– Men det är viktigt att påpeka att sambandet finns på gruppnivå, och att det alltid sker en individuell bedömning.

Rapporten gäller

Det var Helena Sandén som presenterade den nya SBU-rapporten under ett webinarium i början av september. Hon säger att då rapporten nu presenterats är det den som gäller. 

– Ja, den publicerades på SBUs hemsida i juni och sedan dess har Försäkringskassan möjlighet att ta del av innehållet och vid behov använda den i sina utredningar och bedömningar gällande arbetsskada.

Om rapporten
Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer.

 • En systematisk översikt
 • Rapporten kompletterar en SBU-rapport från 2012 med studier från de senaste åren.
 • 114 studier ingick i den nya rapporten

Nytt i studien

Personer som exponeras för följande faktorer i arbetet har ökad risk att utveckla besvär i nacke och nacke/axlar:

 • Arbete med framåt-eller bakåtböjd nacke
 • Arbetsställningar där överarmarna lyfts högt
 • Repetitiva rörelser med armen

Personer som exponeras för följande faktorer i arbetet har ökad risk att utveckla besvär i axlar:

 • Arbetsställningar där överarmarna lyfts högt
 • Repetitiva rörelser med armen

Personer som exponeras för följande faktorer i arbetet har ökad risk att utveckla subakromiell smärta:

 • Kraftkrävande arbete för nacke och axlar
 • Arbetsställningar där överarmarna lyfts högt
 • Repetitiva rörelser med armen

Personer som exponeras för följande faktorer i arbetet har ökad risk att utveckla besvär i armbågar och underarmar:

 • Kraftkrävande arbete för nacke och axlar
 • Kraftkrävande arbete för handleder och händer

Personer som exponeras för kraftkrävande arbete för nacke och axlar har ökad risk att utveckla ulnarisentrapment (en nerv i armbågsnivå som kommer i kläm).

Personer som exponeras för följande faktorer i arbetet har ökad risk att utveckla besvär i handleder och händer:

 • Kraftkrävande arbete för handleder och händer
 • Arbete med handlederna i böjd eller vriden position
 • Repetitiva arbetsrörelser med handleden och handen
 • Spänt arbete, det vill säga kombination av höga krav och små möjligheter till kontroll eller inflytande i arbetet

Personer som exponeras för följande faktorer i arbetet har ökad risk att utveckla karpaltunnelsyndrom:

 • Kraftkrävande arbete för handleder och händer
 • Kraftkrävande arbete kombinerat med repetitiva arbetsrörelser

Observera att den nya rapporten är ett komplement till den tidigare rapporten från 2012 (SBU 210), för att få en heltäckande bild bör även resultaten från den tidigare rapporten tas med.