Det är Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) som lanserat webbsidorna.

En av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och till att människor behöver sluta arbeta i förtid är besvär i skelett, leder och muskler till följd av fysisk belastning i arbetet.

Webbsidorna från CAMM riktar sig till arbetsgivare och arbetstagare med information om risker och vad som kan göras för att förebygga besvär i rörelseorganen.

Hyr även ut utrustning

Innehållet är indelat i olika delar:

  • Riskfylld fysisk belastning i arbetet
  • Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen
  • Förebygg och minska skadlig fysisk belastning i arbetet
  • Arbetsanpassning och arbetsskada
  • Aktuell lagstiftning

Det finns också information om CAMM:s pågående projekt, aktuella seminarier, rapporter och faktablad. En annan sak som är bra att känna till är att CAMM hyr ut instrument för ergonomiska mätningar av handledsrörelser, arbetsställningar och skjut- och dragkrafter.

Du hittar hemsidan här.