Det saknas saklig grund för uppsägning av en medlem, hävdar Målarna. I andra hand gör förbundet gällande att det i vart fall inte förelegat skäl för avskedande.

Den anställde har under närmare tre års tid varit tjänstledig på fredagar för studier.

Den 1 november 2021 varslade arbetsgivaren målaren om avsked utan att dessförinnan påtalat att anställningen var i fara. Tio dagar senare verkställdes avskedandet.

Anledningen enligt arbetsgivaren var att den anställde inte genomfört studierna.

Detta bestrids av målaren.