Nu har målaren med hjälp av facket fått livränta som kompenserar lönebortfallet.

– Vi har drivit det här sedan 2013. Ibland tar saker lång tid. Det är handläggningstider, läkarintyg och överklaganden som drar ut på tiden, säger ombudsman Kenneth Forsberg på Målarettan.

– Det känns skönt när man går i mål.

Målaren som utvecklade allergi mot konserveringsmedel fick arbetsskadan godkänd 2013 och beviljades ersättning från arbetsskadeförsäkringen TFA.

Arbetsskadeförsäkring TFA

  • Avtalsförsäkringen är en förmån som fack och arbetsgivare kommit överens om. Alla som är anställda av en arbetsgivare med kollektivavtal omfattas av försäkringen.
  • För att få ersättning måste du själv göra en anmälan.
  • Ger ersättning under akut sjukdomstid, vid bestående men och under rehabilitering. Försäkringen gäller vid arbetsskada, inklusive arbetssjukdom.
  • Försäkringen kan ge ersättning vid inkomstförlust, extra kostnader som läkarbesök och fysiskt och psykiskt lidande.

För mer information och fullständiga villkor besök afaforsakring.se eller kontakta försäkringsinformatören i din avdelning.

Livränta och månadsersättning

Han har fått livränta från Försäkringskassan och månadsersättning från Afa försäkring. Försäkringen ska ersätta skillnaden mellan livränta och förväntad lön.

– Det beloppet har vi inte varit överens om. Men nu har vi gjort upp, säger Kenneth Forsberg.

Målaren som nu är 58 år får ett engångsbelopp på drygt en miljon och samtidigt upphör månadsutbetalningarna från Afa.

Livräntan från Försäkringskassan ligger kvar och betalas ut månadsvis fram till allmän pensionsålder som nu är 66 år.