Målaren Andreas Borg i ett kök.

Andreas Borg tycker det kändes ovant i början, men efter ett par lägenheter var han inne i det nya arbetssättet.

I centrala Höllviken i södra Skåne byggs ett speciellt hyreshus med 36 lägenheter. Den ena etappen är klar, arbetet med den andra pågår för fullt.

Huset heter Mariastugan och väcker uppmärksamhet med sina generösa balkonger och massiva fasad i ek. Det är ritat av arkitektkontoret Siegel, som även är byggherre.

Det som inte syns lika tydligt utåt är att Mariastugan är ett klimatneutralt projekt med en hybridstomme av ekobetong och korslimmat trä, samt träreglar i stället för stålreglar.

Det är här Schööns måleri i Malmö kommer in i bilden. De arbetar sedan några år tillbaka med att ta fram en helt klimatneutral måleritjänst.

Mariastugan fungerar som ett testprojekt.

– Vi håller på med en livscykelanalys av vårt måleriarbete här för att ta reda på var i projektet vår miljöpåverkan varit som störst. Utifrån det ska vi hitta fler klimatsmarta sätt att arbeta på för att kunna ta fram en helt klimatneutral måleritjänst, säger Emma Ståhl, hållbarhetsansvarig på Schööns måleri.

Klimatneutralt måleri

Schööns måleri är medlem i föreningen Lokal färdplan Malmö, LFM30, som har 215 medlemmar. Syftet är att genom samarbete och delande av kunskaper kraftigt minska klimatutsläppen från bygg- och anläggningsbranschen.

Hela byggkedjan med byggherrar, entreprenörer, konsulter och materialleverantörer är representerade i LFM30 och målet är noll utsläpp till 2030. För att nå dit pågår en mängd olika projekt, varav Mariastugan är ett.

Schööns måleri är det enda måleriföretaget som är medlem i LFM30.

Samlar in uppgifter

Två av målarna som arbetar med Mariastugan är Jåel Wilsmark och Andreas Borg. Det ovanliga med projektet är att Mariastugan har många råa betongytor som inte ska målas.

– Det var lite omständligt i början att inte kunna använda maskinerna på samma sätt som vi brukar. Man får tänka annorlunda när det finns en yta som det absolut inte får komma färg eller spackel på, samtidigt som det finns en annan bredvid som ska målas, säger Jåel Wilsmark.

Andreas Borg håller med.

– Man får ändra sitt arbetssätt. Men det kändes bara ovant i början. Efter ett par lägenheter var vi inne i det här nya arbetssättet, säger han.

Schööns måleris hållbarhetsansvariga, Emma Ståhl, besöker Mariastugan där Jåel Wilsmark och Andreas Borg jobbar.

För att kunna göra livscykelanalysen samlar Emma Ståhl in uppgifter på vilka produkter som används, i vilka mängder, vad de innehåller, hur de är tillverkade och förpackade, transporternas längd samt hur mycket spill det varit under arbetet. Det kompletteras med uppgifter om energianvändning, avfallsmängder och personaltransporter.

-Själva beräkningen gör vi inte själva, utan jag skickar iväg våra data till experter på området, säger Emma Ståhl.

-Men eftersom vi inte är klara med målandet ännu, är inte heller analysen klar.

Har varit mycket slit och släng

Schööns måleri har arbetat med att sänka sin miljöpåverkan i flera projekt tidigare, berättar Jan-Inge Jönsson, som är projektledare.

– Miljöarbetet tog fart ordentligt med ett projekt i Lund år 2020. Där tog vi bland annat reda på hur stort spill vi hade av färg och plastprodukter, säger han.

Emma Ståhl påpekar att omställningen är något som de inte kan göra på egen hand.

Vi vill få leverantörerna att utveckla fler verktyg i återvunnen plast och andra material.

Emma Ståhl

– När det gäller exempelvis verktyg är vi beroende av våra leverantörers utveckling. Vi vill få dem att utveckla fler verktyg i återvunnen plast och andra material.

Schööns måleri försöker hitta sätt att minska användningen av förbrukningsmaterial som skyddsplast, täckpapp, verktyg och arbetskläder.

– För något år sedan var det mycket spill. Målarna lät verktygen ligga och torka så att de inte kunde användas längre. Det var ju lätt att bara ta nya verktyg, säger Jan-Inge.

Förra året introducerades därför en app där varje målare har en fast summa pengar att använda till verktyg.

-Vi håller på att analysera detta nu, men upplever att mängden verktyg vi köper in har minskat, säger Emma Ståhl.

Händer som håller i en mobiltelefon med appen uppe.
Målarna på Schööns har en app där de har en fast summa att beställa verktyg för. Den är tänkt att minska mängden slit och släng.

Målarna Jåel Wilsmark och Andreas Borg tycker att appen är bra.

– Det har varit mycket slit och släng tidigare. Men det går ju att ändra på. Det handlar bara om att vara lite mer eftertänksam och ta sig tid att plasta in allt ordentligt på kvällen. Så håller grejerna längre, säger Jåel Wilsmark.

Sedan ett par år finns det en liknande app för arbetskläder. Tidigare fick varje målare årligen de kläder de ska ha, enligt kollektivavtalet, fast det kanske inte behövdes. Därför kunde både jackor och byxor bli liggande på någon hylla någonstans i några år innan de slängdes, utan att överhuvudtaget ha använts.

Minska spillet av färg

Arbetet med att ställa om och bli mer resurssnåla och klimatsmarta har blivit en del av vardagen, tycker Jåel Wilsmark och Andreas Borg.

– Vi har successivt slussats in i det och blivit medvetna om hur vi ska tänka. Det är inga stora och plötsliga förändringar, utan vi har helt enkelt bara blivit mer noggranna med vad vi använder, säger Andreas Borg.

Det är inga plötsliga förändringar, utan vi har blivit mer noggranna med vad vi använder.

Andreas Borg

Jåel Wilsmark fyller i.

– Ja, dammsugarpåsarna som vi använder när vi kör slipmaskinerna kan man fylla rätt många gånger innan man verkligen behöver slänga dem. Bara en sån sak betyder en hel del. Dels kostar de ju en slant, dels är det ett slöseri med resurser, säger han.

Schööns måleri arbetar aktivt med att minska spillet av färg som blir kvar i burkarna.

Schööns måleri arbetar också aktivt med att minska spillet av färg som blir kvar i burkarna. I stället för att slänga resterna lagras de på specifika pallar för att kunna användas till kommande projekt. Färger som kan användas ska användas, är regeln.

Handlar det om ovanliga kulörer som inte passar in i något kommande projekt skänker Schööns färgerna till skolor för att utbilda nästa generations målare.

När det gäller färg tycker Jåel Wilsmark dock att kvaliteten blivit sämre. Schööns använder i första hand Svanenmärkta produkter.

Jåel Wilsmark
Jåel Wilsmark tycker att kvaliteten på färg överlag har blivit sämre.

– Om det beror på att de är mer miljöanpassade och därför inte får innehålla vissa saker, vet jag inte. Men överlag har de försämrats, tycker jag.

Jan-Inge Jönsson håller med.

– Framför allt är det hållbarheten på väggfärger som blivit sämre. En öppnad burk kan ibland surna efter en och en halv vecka och så var det inte förr. Och då blir det ännu viktigare att tänka på hur man använder produkterna och inte öppna en burk i onödan.

Miljöarbete efterfrågas allt mer

Jan-Inge Jönsson tror att fler målerifirmor kommer att börja arbeta aktivt med att minska sitt klimatavtryck. Det efterfrågas mer och mer av beställarna.

– Vi har fått flera projekt som beror på att vi ligger långt fram när det gäller miljöarbetet, bland annat ett projekt för Veidekke. Där var inte priset den avgörande faktorn, utan det var vårt miljöarbete, säger han.

Där var inte priset den avgörande faktorn, utan det var vårt miljöarbete.

Jan-Inge Jönsson

Byggbranschen står för stora utsläpp och behöver snabbt förändras.

– Schööns måleri har funnits i över hundra år. För att finnas i hundra år till måste vi tänka långsiktigt och sänka vår miljöpåverkan. Det är en av de viktigaste uppgifterna vi har att arbeta med, säger Emma Ståhl.