När jag i min ledare i Målarnas facktidning i december förra året lämnade ordet fritt i frågan om vilken organisation som är mest lämpad att utveckla målare och lackerarnas villkor i framtiden, visste jag att frågan inte skulle vara enkel att besvara.

Debatten på kongressen var bra och respektfull

Målarnas kongressombud har jobbat med frågan under hela året, vägt fördelar och nackdelar. Det har genomförts möten, arbetsplatsbesök, utbildningar och samtal.

Målarnas kongress i augusti, som bestod provet och visade att vi förmår ta även svåra beslut. Debatten på kongressen var bra och respektfull från både de som ville gå för giftermål med Byggnads och de som vill gå vidare med Målarna. Efter debatten beslutade kongressen att Målarna skall gå för giftermål. För att detta beslut skall bli verklighet krävs att beslutet konfirmeras av en extra kongress den 27 november.

Påfart till Byggnads

För mig och den nyvalda förbundsstyrelsen är nu fokuset inställt på att leverera på kongressens beslut. Vi har nu lämnat frågan om vägvalet, och jobbar med det vi kallar Målarnas påfart till Byggnads.

Utgångspunkten är att ge Målarnas medlemmar bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och stärkas i Byggnads.

För att lyckas med är det av avgörande betydelse att våra fackligt aktiva får kunskap om hur Byggnads fungerar och fattar sina beslut, för att kunna vara en del av Byggnads olika beslutande organ. I detta arbete har vi inte råd att tappa någon, oavsett vad man tyckt i vägvalsfrågan, alla skall ges möjlighet att vara med på påfarten.

Målarnas kollektivavtal är ett av de bästa på svensk arbetsmarknad

Jag kan inte tänka mig ett bättre jobb än att få leda Målarna i vårt arbete att utveckla villkoren för våra medlemmar. Det var just insikten att allt kokar till villkoren för nuvarande och kommande medlemmar som ledde mig till slutsatsen att ett giftermål med Byggnads är det bästa alternativet för våra medlemmar. Det är till och med viktigare än världens bästa jobb.

Måste utveckla ackordslönesystemet

När jag nu för fjärde gången blivit vald som Målarnas ordförande känner jag mig både ödmjuk och oerhört motiverad att ta mig an de utmaningar vi står inför.

Låt mig peka på några; Vi måste bli bättre på att attrahera nya medlemmar, alla som jobbar i våra yrken måste få frågan om att gå med i vår förening.

Jag lovar göra mitt yttersta för att leva upp till det förtroende jag fått

Målarnas kollektivavtal är ett av de bästa på svensk arbetsmarknad, men utan en hög organisationsgrad kan inget fack bli strakt nog att utmana arbetsgivarna i kommande avtalsförhandlingar.

Nästa utmaning jag ser är att utveckla vårt ackordslönesystem så att fler inser fördelarna med detta. Ackordet ger oss utöver högre löner, inflytande över lönebildningen som få andra avtal kan leva upp till. Att vi var starka nog att ta och vinna kampen om vad är en Målare visar även på nödvändigheten av att jobba med yrkesutbildning.

En fackförening måste vara på alla de arenor där medlemmarnas villkor prövas och avgörs. Dessa kan vara såväl i politiken, i LO, eller runt förhandlingsbordet. Jag lovar göra mitt yttersta för att leva upp till det förtroende jag fått av medlemmarna i Målarna.

I detta arbete behövs alla, och mitt uppdrag är lika givet; alla skall vara med på resan.