En vagn med en röd behållare på

Innan fikarasten eller när arbetat är avslutat för dagen ska saneraren dammsuga skyddskläderna. Han måste även tvätta av sig innan han lämnar slussen.

OBS: Konstruerade bilder, ingen asbestsanering pågår i verkligheten. Skyddsoverall, sluss etcetera är rena vid fotograferingstillfället.

Trots att det förbjöds för över 30 år sedan dör fortfarande över 300 personer varje år på grund av asbest.

Forskare: 230 000 personer dör av asbest varje år

Nyheter

Egentligen inte så konstigt med tanke på att det tar lång tid att utveckla asbestos, dammlunga och andra former av lungcancer. Det kan ta mellan 20-40 år innan sjukdomen visar sig.

Boverket räknar med att över 668 000 lägenheter byggdes under miljonprogrammet och över 337 000 småhus stod färdiga under 60 och 70-talet. På den tiden var asbest vanligt förekommande i det flesta material.

Med tanke på det renoveringsbehov som finns idag lär många målare komma i kontakt med asbest. Men asbest är inte farligt i fast form. Det är först när man börjar borra, slipa eller riva i den, som det innebär en fara.

Många ser ner på oss, som där kommer de äckliga sanerarna som bär asbest på sig. Man känner sig som om man är pestsmittad.

Alexander Lundgren, sanerade

Alexander Lundgren är bara 24 år men har en gedigen bakgrund. Han är tredje generationens sanerare. Hans farfar och pappa har många år i branschen.

Själv har han redan flera års yrkeserfarenhet av att ha sanerat och rivit asbest. Han arbetar på AF Decom AB som är ett rivnings- och saneringsföretag inom den norska koncernen AF Gruppen.

I Sverige har AF Decom AB 36 anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg men finns även i Mälardalen och Stockholm. De utför uppdrag över hela Sverige och är idag ett av de få rivningsföretag som är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. 

– Det här utrymmet innehöll väldigt mycket asbest, både golv och tak och ventilationsrör. Men nu är det färdigsanerat, säger arbetsledaren Mats Karlsson.

Gruppbild

Andreas Ottosson, Alexander Lundgren och Fredrik Branting arbetar alla tre som sanerare på AF Decom AB. Obs! Bilden är fejkad, då ingen får ta med sig skyddsutrustningen ut från slussen.

De arbetar med projektering och olika slags rivningar – från enkla till komplexa projekt.

När Målarnas Facktidning besöker dem håller de på att avsluta ett flera års långt saneringsarbete på Pedagogen i Göteborg. Just nu är det frukostrast och de sitter i lunchrummet.

De tycker det är positivt att andra yrkesgrupper är intresserade av deras vardag.

Men de känner sig ofta misstänkliggjorda och mindre värda än andra byggjobbare. De efterfrågar mer respekt och förståelse för sitt kunnande.

Istället för att spela macho är det bättre om de säger att de är oroliga och frågar oss om asbest, så lovar vi att berätta det vi kan.

Eddy Persson, rikare

– Många ser ner på oss, som där kommer de äckliga sanerarna som bär asbest på sig. Man känner sig som om man är pestsmittad. För tre, fyra år sedan, var vi inte ens välkomna att sitta i samma lunchrum som målare och snickare. Men innan vi tar rast genomgår vi slussar, byter kläder och tvättar oss, berättar Alexander Lundgren.

Mia Wemmenlöv utomhus framför en röd husfasad.

Hälsofarliga produkter

Mia fick en cancer som drabbar många målare

Reportage

– En del hantverkare är arga och ifrågasätter våra arbetsmetoder när vi till exempel plastar in ventilationsrör. Istället för att spela macho är det bättre om de säger att de är oroliga och frågar oss om asbest, så lovar vi att berätta det vi kan. Vi har specialutbildning och kan vårt jobb, säger rivaren Eddy Persson.

– Alla yrkesgrupper som kan komma i kontakt med asbest har rätt till information enligt Asbestföreskriften AFS 2006:1. Då tar man upp var asbest kan finnas, hälsorisker, arbetsmetoder, personlig utrustning och medicinska kontroller samt avfallshantering, berättar Lotta Zachrisson, som är kvalitet, miljö- och arbetsmiljöansvarig på företaget.

En person i en inplastad sluss

All omklädning ska ske i en specialbyggd sluss eftersom skyddskläderna inte får blandas med de privata kläderna.

En person i skyddskläder kommer ut från en inplastad sluss

Alexander Lundgren har tagit på sig dammfrånstötande skyddskläder med huva, skyddshandskar samt friskluftsmask med kompressor.

På Pedagogen hade man gjort en miljöinventering med hjälp av en miljökonsult, innan man satte igång arbetet.

AF Decom AB hade räknat på jobbet. Men ingen hade sagt att det var asbest i mattorna. Men med åren har sanerare och rivare fått blick för var det kan finnas.

– När vi kom hit och började jobba misstänkte vi att mattorna innehöll asbest. Vi lämnade in prov till laboratoriet på Sahlgrenska sjukhuset som bekräftade våra misstankar. Så det blev en extrakostnad för beställaren, berättar arbetsledaren Mats Karlsson.

Idag har de tagit bort 16 000 kvadratmeter golvmatta och 177 ventilationsrör. Ytan som de sanerat är på totalt 26 000 kvadratmeter. När de rev ner ventilationsrören tog de även prov på fogarna. Vissa rör innehöll asbest andra inte, trots att de såg identiska ut.

– Man upptäcker asbest i tusentals produkter. De gjorde ju till och med grythandskar och strykjärn av asbest. Vi har även hittat betonggolv som är målade med asbest, berättar Mats Karlsson.

– Vid minsta misstanke om asbest skall våra rivare säga till sin arbetsledare. Det är arbetsgivarens ansvar att undersöka saken, säger Lotta Zachrisson, kvalitet, miljö och arbetsmiljöansvarig.

För att vi ska få en uppfattning hur det går till har de lovat att visa hur man sanerar asbest.

Men vi måste arrangera bilder eftersom ingen asbestsanering får pågå utan säkerhetsåtgärder. Skyddsoverall, sluss etc är rena vid fotograferingstillfället.

Faran: Asbest slängs ofta på fel sätt

Nyheter

Alexander drar på sig en dammfrånstötande skyddsoverall. Han har bara kalsonger under. Omklädningen ska göras i en specialbyggd trestegssluss.

Där ska även finnas tillgång till vatten så att han kan tvätta händer och ansikte innan han går därifrån, även skyddsoverallen dammsugs. I hela slussen ska det vara ett luftintag med undertryck.

Väl inne i rummet som ska saneras jobbar Alexander och hans kollegor med fläktassisterade helmasker.

De kör en specialbyggd golvmaskin som tar upp mattan som innehåller asbest. Den river upp golvet i smala remsor. Golvremsorna plastas in för hand och försluts med en specialtejp som varnar för asbest.

Alexander Lundgren tittar på ett golv

Asbest kan även förekomma i golvmattor.– En tumregel är att om man kan bryta av golvmattan, innehåller den troligen asbest, säger Alexander Lundgren.

Gruppbild

På Pedagogen i Göteborg håller AF Decom AB på att slutföra ett stort saneringsuppdrag på 26 000 kvm. Från vänster Alexander Lundgren, sanerare, Eddy Persson, rivare, Mats Karsson arbetsledare, och Lotta Zachrisson, kvalitet, miljö och arbetsmiljöansvarig.

Det är ett extremt krävande arbete som innebär att man som sanerare blir varm och törstig. För säkerhetsskull bör man inte arbeta ensam.

– För tio år sedan hade vi sämre andningsmasker. Vid ett tillfälle då det blev strömavbrott tog luften plötsligt slut. Då stod jag uppe på en ställning och höll på ramla ned, berättar saneraren Fredrik Branting. Idag har vi en andningsmask som ger oss 170 liter syre per minut och ett escapefilter som slår på om det blir strömavbrott.

Är ni rädda för att drabbas av lungsjukdomar?

– Nej, jag är ju skyddad, svarar Alexander Lundgren. Då kan det vara värre för rivarna. När jag kommer till ett arbete vet jag om att det finns asbest. De vet däremot inte de som river ner byggmaterial. Som sanerare går jag på regelbundna hälsokontroller vart femte år för att undersöka mina lungor. Och även om jag skulle börja jobba med andra saker får jag fortsätta gå på kontroller.

AF Decom AB:s firmabil

I Sverige har AF Decom AB 36 anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg men finns även i Mälardalen och Stockholm. De utför uppdrag över hela Sverige.

På AF Decom AB är man specialutbildade att arbeta med rivning och sanering av asbest. Från vänster Alexander Lundgren, sanerare, Mats Karsson, arbetsledare, Eddy Persson, rivare och Lotta Zachrisson, kvalitet, miljö och arbetsmiljöansvarig.

AFS: 2006:1 – Asbest

Instruktioner om hur asbest hanteras ska finnas på varje arbetsplats där arbete med asbest kan förekomma. Det ska även finnas instruktioner och nödvändiga skyddsåtgärder.

Brott mot reglerna i arbetsmiljöverkets föreskrifter kan medföra böter eller en sanktionsavgift på 50 000 kronor.

Alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltiga material ska innan arbetet börjar ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst.

Det finns dessutom krav på speciell utbildning för dem som hanterar eller river asbesthaltiga material samt deras arbetsledare. AFS 2006:1, AML 3 kap 3 §

Fakta: Asbest

Ordet asbest kommer från grekiskan och betyder outsläcklig.

Asbest är en mineral som bryts i Nordamerika, Ryssland och Sydafrika.

Den har egenskaper som hållfast, smidig, brandskyddande, ljud och värmeisolerande.

Hälsofara

 • Asbest finfördelas till mycket vassa och tunna fibrer som kan sväva i luften under lång tid.
 • Om man andas in dammet kan det uppstå sjukliga förändringar i lungorna. I värsta fall leder det till döden.
 • Man kan drabbas av pleuraplack, asbestos, lungcancer eller mesoteliom.
 • Men det kan ta lång tid innan sjukdomen visar sig. För lungcancer kan det ta 20 år och för tumörformen mesoteliom 40 år innan den bryter ut.
 • Enligt ILO, International Labour Organization, dör minst 100 000 människor i världen varje år, på grund av arbetsrelaterad asbestexponering. I Sverige dör cirka 300 personer årligen.
 • Asbest totalförbjöds 1982 med vissa undantag.
AF Decom AB:s firmabil

I Sverige har AF Decom AB 36 anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg men finns även i Mälardalen och Stockholm. De utför uppdrag över hela Sverige.

En person som bär på ett långt, inplastat föremål

När ventilationsrören som innehåller asbest tagits bort och plastats in, bär Alexander Lundgren ut dem till en speciell container. Företag med speciellt tillstånd att köra farligt avfall hämtar containern och sedan deponeras asbesten.

Här kan det finnas asbest:

 • I byggnader byggda före 1977
 • Bundet i cement, gummi, härdplaster, polytetrafluoreten, (PTFE) och silikon.
 • Som tillsats till murbruk och armerad plast eller till elkablar.
 • Takpannor och eternitplattor/ internit som husbeklädnad
 • Ofta i ventilationssystem, speciellt i ventilationsrör
 • I soprum och vid värmepannor som värmeisolering
 • Som bullerdämpning, akustikplattor, och armering i skivor och kanaler
 • Mycket vanligt vid rörböjar och i skruvpluggmassa
 • I golvplattor och linoleumgolv, som svartlim under plastmattor
 • I färg som fyllnadsmaterial. Men även i fix, fog och spackel till kakel.
 • Som brandskyddsmaterial i dörrar, tak osv
 • I gamla vattenrör i marken
 • Kring elektriska installationer, som exempelvis gnistskydd i el-dosor
 • Vid skorstensanslutningar och kakelugnar
 • I badrum, exempelvis bakom toaletten
 • I oljelampor – asbest i veken
 • Som isolering vid varmvattenberedaren och värmetankar
 • Inom fordonsindustrin som friktionsmaterial vid tillverkningen av bromsar.
 • I fartyg, främst i maskinrum
 • I vissa fall har den sprutats på stålkonstruktioner för att öka brandmotståndet.
 • Det har till och med tillverkats skyddskläder mot hetta av asbest, även grytlappar och strykjärn
Varningstejp för asbest för ett inplastat paket

Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när det bearbetas och fibrer frigörs och bildar ett damm som det innebär en hälsofara. Asbestavfall skall förpackas väl, plastas in och märkas upp.

Ett nyckelhål

Vid renoverings och ombyggnadsarbete ska man se upp eftersom asbest kan förekomma på många ställen, särskilt i ventilationssystem.