Nordsjö lanserar en ny akrylfog med både Svanen- och M1-märkning. Det innebär regelverk att rätta sig efter gällande både miljöperspektiv och emissionskrav, inte minst vid användning av målare.

Den uppfyller också Byggvarubedömningen, Sunda Hus (B) och BASTA som är andra regelverk för sundare produkter.

Enligt Nordsjö är den också snabbt övermålningsbar, klibbar ej, har låg insjunkning och är ”en fog som ligger i framkant när det gäller hälsa och miljö, utan att göra avkall på de egenskaper som vi vet är viktiga för yrkemålare…”.