I samband med renovering av gamla lägenheter byggda på 1950-60-talet har man hittat asbest i en avjämningsmassa som använts direkt på betongen.

Detta i form av ispackling och delvis skarvspackling på betongskarvarna. Avjämningsmassan har använts som grovlagning i lagret under sandspacklet.

På bygget finns ett saneringsföretag som utför de klassiska saneringsområdena. Målarna tar ner tapeter till betongytan, och rivningsföretaget uppmärksammade vad man trodde var björnplugg eller casco-plugg i väggen.

Detta är asbest som användes i borrhålen innan plastpluggens tid. 

När man inspekterade så kunde man dock konstatera att det inte var björnplugg eller casco plugg i väggen, utan det var avjämningsmassan på punktspacklingar på betongen.

Två målare har genomgått hälsokontroll och läkaren har bestämt att lungröntgen ska göras.

Jan-Åke Öberg, skyddsombud

Saneringsföretaget skickade in prover på avjämningsmassan, som visade sig innehålla asbest. Ett lokalt skyddsombud lade ett skyddsstopp och saneringsföretaget övertog nedrivningen av tapeter och sanerade bort avjämningsmassan.

– Målarna som varit på arbetsplatsen sedan 2018 kan inte med säkerhet garantera att de inte kommit åt avjämningsmassan vid nedrivning av tapet. Två målare har genomgått hälsokontroll och läkaren har bestämt att lungröntgen ska göras, säger Jan-Åke Öberg.

Jan-Åke Öberg kunde inte hitta några undersökningar som visade om det var vanligt att man använde asbest i avjämningsmassa.

Han tog kontakt med en sakkunnig på arbetsmiljöverket, som inte hade hört talas om detta tidigare. Inte heller Byggnads eller Målarna hade kännedom.

– När jag till sist pratade med en väldigt sakkunnig som har 25 år erfarenhet fick jag veta att han hade tagit några prover inom detta område och tydligen så har det förekommit att man har använt avjämningsmassa vid grovlagningen på betongytorna. 

Sjuk av asbest

Asbest är en stenmineral med hullingar som fastnar i lungorna när man andas in dammet. Asbest kan orsaka flera dödliga sjukdomar:

  • Lungcancer och mesoteliom, som är en sällsynt cancerform i lungsäck eller bukhinna, som i stort sett alltid beror på asbest. Det tar ofta 30–40 år efter exponering innan man insjuknar.
  • Asbestos är en dammlungsjukdom som leder till att det bildas sjuklig bindväv i lungorna som gör det svårare att andas.
  • Asbestdamm kan även ge lungsjukdomen kol.

Även i samband med takrenovering har asbest påträffats på en helt annan arbetsplats i Sverige. I detta fall beslöts att riva takplåten med rivningstillstånd av Arbetsmiljöverket.

– Det som är mest skrämmande är att vi fortfarande upptäcker nya områden där man har använt asbest och tyvärr finns det anledning att tro att vi kanske kommer att hitta fler som man i dag inte har kunskap om, säger Jan-Åke Öberg.

Här kan asbest finnas:

En tecknad varningsskylt med döskalle på

Asbest har använts inom ett stort antal områden och i cirka 3 000 produkter.

Upptäckten att asbest är cancerframkallande gjorde att användandet förbjöds i Sverige i mitten av 70-talet, och ett totalförbud kom 1982. Men fortfarande finns asbest kvar i äldre byggnader. Läs mer här.

Material där man kan hitta asbest är bland annat:

Lim, kakelfix, fogmassor, fönsterkitt, puts, färg, bruk, plast, cement, väv, brandisolering, värmeisolering (t.ex. rörisolering), svartlim under golvmattor, fönsterbänkar, skruvpluggar, ventilationsanläggningar, tak- och fasadplattor (eternit), textilier, takpapp med mera.

Bild: Pixabay/Chris Smedbakken